Extra jeu de boulesbanen in Putte worden gerealiseerd

  Sport

Wegens groot succes van de huidige jeu de boulesbaan in Putte, heeft het dorpsplatform Putte heeft samen met KBO Putte en MFC De Biezen het plan opgevat om 3 extra jeu de boulesbanen aan te leggen. Het college van burgemeester en wethouders is onlangs akkoord gegaan om het gevraagde budget van 10.147 euro te bekostigen uit het reservebudget van de dorpsplatforms.

Op 5 augustus 2017 werd door het dorpsplatform Putte een jeu de boulesbaan geopend bij MFC De Biezen in Putte. Direct vanaf het begin heeft KBO Putte de jeu de boulesbaan ingezet om senioren ontmoeting en beweging te bieden. Iedere woensdag wordt er bij goed weer gespeeld en al snel moesten er rond MFC De Biezen extra banen uitgezet worden om het spel te kunnen spelen.

Wekelijks spelen er tussen de 10-20 personen en er worden ook druk bezochte toernooitjes gespeeld met deelnemers elders uit Nederland en België. Er wordt dan gespeeld op het aangrenzende grasveld en hoewel de ondergrond hier absoluut niet geschikt voor is, worden de toernooitjes als geslaagd ervaren.

Verzoek extra banen

Het dorpsplatform, de KBO en MFC De Biezen vinden dat de bestaande jeu de boulesbaan inmiddels zijn bestaansrecht heeft bewezen en willen zich aansluiten bij de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB). Zij willen graag 3 extra jeu de boulesbanen realiseren die voldoen aan de eisen van een petanquevereniging. Hiervoor hebben zij het college van burgemeester en wethouders verzocht 10.147 euro beschikbaar te stellen uit het reservebudget van de dorpsplatforms.

Wethouder Van Agtmaal: "Het is mooi om te zien dat het oorspronkelijke initiatief van één jeu de boulesbaan zo succesvol is dat het uit zijn jasje gegroeid is. We zien in de uitbreiding met extra banen niet alleen een sportieve meerwaarde, maar ook een sociale meerwaarde."

Afspraken

De gemeenteraad heeft op 7 februari 2019 besloten om het reservebudget van de dorpsplatforms te verhogen tot €75.000,-. De aanleg van de extra banen zal uit dit budget bekostigd worden. Met de partijen is afgesproken dat zij helpen bij de aanleg en ook zelf de banen gaan onderhouden. Naast de eenmalige kosten voor de aanleg zijn er dus geen structurele kosten voor de gemeente.

Meer berichten