Foto:

Natuur: Blauwborstje bezocht Willebrord

  Ingezonden

In verband met de vele verhardingen in wijk de Gagelreizen zijn er waterbergingen aangelegd in de omgeving van de Luijenhoeksestraat, Jasperheidevoetpad en de Hoge Donk. Hier wordt het vele water dat bij hoosbuien zware regenval beneden komt opgevangen om het later weer stilletjes aan weg te laten stromen. De nieuw ontwikkelde Luijenhoekseplas viel onmiddellijk in de smaak bij de vogels.

Door Mans de Jong

Zelfs zeldzaamheden als lepelaars, grote zilverreigers, ooievaars, aalscholvers, kemphanen, tureluurs, kieviten, scholeksters, kleine plevieren, watersnippen en bosruiters kwamen even langs om te eten, te rusten en weer verder te trekken naar hun broedgebieden. In de oeverbegroeiingen nestelden waterhoen, meerkoet en zelf een paartje kleine karakietjes. Het was allang geleden dat deze soorten binnen de gemeente Rucphen nog voet aan de grond zetten.

Tussen het Jasperheidevoetpad en de Hoge Donk is het beekdal van de Oude vaart uitgediept om meer water te kunnen bergen. Met de komst van riet en grote lisdodden waren in 2017 de kleine karekiet en de bosrietzanger als broedvogels al aanwezig. Op 19 maart was het meer dan raak. Voor het eerst was er een blauwborstje aanwezig. In het afgelopen jaar was de begroeiing, op verzoek van natuurliefhebbers, maar deels door het waterschap verwijderd. Dit om sommige vogelsoorten nieuwe kansen te bieden zich in de ruigte te nestelen. Voor het eerst was er ook een paartje rietgorzen in de ruigte aanwezig en hun gedrag wees er op dat nestelen er dik in zat. Op een bepaalde ochtend was er ook een paartje blauwborstjes. Het mannetje maakte de mooiste bruiloftsvluchten om het vrouwtje te behagen.

Mensen mogen dit nieuwe Natuurgebiedje ook gebruiken en de hun honden mogen, mits aangelijnd mee. De meeste hondenhouders houden zich hier aan. Een aantal onder hen vind het kennelijk niet nodig om hun vaak grote honden aan te lijnen. Het gevolg is dat deze grote honden alles afstruinen met in het broedseizoen grote gevolgen voor de grondbroeders als eenden, waterhoentjes en meerkoetjes. In de afgelopen jaren zijn er meerdere doodgebeten dieren gevonden. Na 14 dagen van inspanning hielden de rietgorzen en de blauwborstjes het voor gezien.

Bij een inspectie op de plekken waar de laatste twee soorten hadden verbleven, bleken helemaal te zijn overlopen door grote honden. De hondenprenten gaven dit duidelijk aan. Zouden de hondenhouders hun honden voortaan aan de lijn willen houden, zodat de aanwezige dieren zich gewoon kunnen voortplanten en andere bezoekers niet bang hoeven te zijn voor grote loslopen honden. Zodat het voor iedereen leuk kan worden en blijven. In feite zijn wij mensen maar te gast in deze Natuurgebiedjes en natuurlijk ook thuis zijn er spelregels.

Meer berichten