waterpomp in Sierra Leone
waterpomp in Sierra Leone

Sint Norbertusparochie wil 2250 euro inzamelen met Bisschoppelijke Vastenactie

  Cultuur

Iedere mens heeft water nodig. Schoon water om te drinken, te wassen en eten klaar te maken. Maar voor ongeveer 850 miljoen mensen is dit niet weggelegd.

Het water is ver te zoeken en de vrouwen moeten er vaak twee uur voor lopen, met twee plastic jerrycans van 20 of 25 liter. Bovendien is dat water meestal vervuild. Vooral kinderen worden vaak ziek. In helft van alle ziekenhuisbedden ter wereld liggen er mensen als gevolg van verontreinigd drinkwater. Nodig is schoon water, liefst grondwater, wat vlak bij huis of school te krijgen is. En behalve schoon water zijn ook sanitaire voorzieningen van levensbelang. Toiletten met doorspoeling zijn bijna even belangrijk als drinkwater!

De tijd van carnaval tot Pasen is de Vasten of Veertigdagentijd. Gedurende deze tijd zou men zich iets moeten ontzeggen, en wat men daardoor bespaart uitgeven voor mensen die het niet zo breed hebben. De Bisschoppelijke Vastenactie organiseert dit. In 2019 zet men zich in voor schoon water en sanitaire voorzieningen in een vijftal gebieden: Niger, Congo, Sierra Leone, Nicaragua en het eiland Flores in Indonesië.

De Sint Norbertusparochie Roosendaal sluit zich hierbij aan, en wil minimaal 2.250 euro bij elkaar brengen. Voor dit bedrag zou een school met 100 leerlingen (bijvoorbeeld in Sierra Leone) goed sanitair kunnen krijgen. Maar bij voorkeur krijgen we een veelvoud van dit bedrag. Vorig jaar bracht de parochie 9.106 euro bij elkaar. In de kerken hangen ‘geld-thermometers’ waarop per week aangegeven wordt hoeveel er totaal ontvangen is.

Hiervoor wordt gecollecteerd in de kerken, en daarnaast kan men gebruik maken van de vastenzakjes. Deze zijn verspreid via het parochieblad, maar liggen ook achter in de kerken. Met contant geld erin kunnen ze ingeleverd worden in de kerken of parochiesecretariaten, of men kan er een éénmalige machtiging mee afgeven. Natuurlijk kan men ook rechtstreeks geld overmaken naar NL21INGB0000005850 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

Ons leidingwater heeft praktisch de kwaliteit van Spa Blau w. Om de mensen hier meer ‘waterbewust’ te maken en verspilling tegen te gaan, verkoopt de parochie douche-zandlopertjes. Daarmee kunt u de douchetijd beperken tot vier minuten. Langer is zonde van dat goede water! De zandlopertjes zijn door de vastenactie gratis geleverd en kosten 1 euro. De opbrengst gaat natuurlijk naar het vastenactieproject.

Meer berichten