De scholieren (groep 7/8) van de KPO scholen in Roosendaal met hun eigen Tools 4 Kids gereedschapskist.
De scholieren (groep 7/8) van de KPO scholen in Roosendaal met hun eigen Tools 4 Kids gereedschapskist. (Foto: )

Scholieren ontvangen gereedschapskist Tools 4 Kids tijdens Gouden Weken

ROOSENDAAL – Drie KPO basisscholen in Roosendaal hebben meegedaan aan een project van Stichting Slimmerik; Tools 4 Kids. Een sociale vaardigheidstraining met preventieve werking. Kinderen uit groep zeven en acht hebben bij de afsluiting een gereedschapskist met tools (gereedschappen) ontvangen, waar ze de rest van hun leven wat aan hebben.

Directrice Joyce Hartman wist het meteen: "Tools 4 Kids sluit naadloos aan op de Gouden Weken van onze scholen." De Gouden Weken zijn de eerste weken van het schooljaar. Het zijn de belangrijkste weken voor het neerzetten van een goede basis voor een fijne sfeer in de klas." Toen Saskia Hameeteman-Blanker, ontwikkelaar en coördinator van Tools 4 Kids haar benaderde, zei ze volmondig "Ja". Daarmee gaf ze de kinderen uit groep zeven en acht van De Saffier, De Cortendijck en de kinderen uit groep acht van De Klaverwijde de kans om het gereedschap van Tools 4 Kids te ontvangen.

Het project richt zich op kinderen van 10 tot 12 jaar. Dit is een kwetsbare groep die aan het begin staat van een moeilijke periode. In die periode ontstaan vaak de eerste gedragsproblemen, psychische klachten of verslavingsproblematiek. Tools 4 Kids geeft op het juiste moment antwoord om deze problematiek zoveel mogelijk te voorkomen.

"Als je in groep 7 of 8 van de basisschool zit, dan ben je de grootste en de sterkste. Eén of twee schoolseizoenen later ga je naar de middelbare school en ben je ineens de kleinste en de zwakste. En dat terwijl je aan het puberen bent en misschien ook te maken hebt met een minder stabiele thuissituatie of mogelijke andere problemen. Dan kun je wel wat 'gereedschappen' gebruiken om de uitdagingen aan te gaan en wat steviger in het leven te staan."

Interactief programma

Tools 4 Kids is een programma dat gegeven wordt in twee dagdelen, een week na elkaar, middels een leuke interactieve presentatie. Hierin leren de kinderen om te gaan met vervelende gebeurtenissen of moeilijke situaties, ze leren voor zichzelf op te komen, hoe en wanneer ze nee kunnen zeggen en om te gaan met de buitenwereld. Andere onderwerpen gaan over eigenwaardegevoel, zelfvertrouwen, gedachten trainen, omgaan met teleurstellingen en je hoofd leegmaken. Uniek aan dit project is dat de aangeboden hulp niet ophoudt na de twee lesdagen.

Alle leerlingen krijgen een boekenpakket mee met daarin vijf boeken vol levensgereedschappen, die zij de rest van hun leven als naslagwerk/leidraad kunnen gebruiken. Deze boeken gaan over verschillende sociale vaardigheden, die op een begrijpelijke manier uitgelegd worden en onderverdeeld zijn in verschillende onderwerpen. Samen zitten ze in een leuke gereedschapskist. Een van die boeken is het jeugdboek Het Verhaal. In dit boek zitten diverse maatschappelijke thema's 'verborgen' in een spannend verhaal. De thema's zijn: Verslaving, loverboys, de gevolgen van genotsmiddelen, scheiding, ziekte, adoptie, pesten, eenzaamheid en liefde. De kinderen lezen dit boek voorafgaand aan de lessen omdat de hoofdpersonen uit Het Verhaal terugkomen in de presentatie die op school wordt gegeven. Het Verhaal wordt zeer enthousiast ontvangen door de kinderen.

Daarnaast worden de ouders in een aparte presentatie ingelicht over de dingen die hun kinderen tijdens Tools 4 Kids leren. Zo weten ouders waar de jongeren tegenaan kunnen lopen en kunnen zij de jongeren daarbij ondersteunen. De cirkel wordt op die manier compleet gemaakt.

Voor de klas staat Saskia Hameeteman-Blanker van Mijn Totaalplan, die het project Tools 4 Kids heeft bedacht en ontwikkeld. Het ontwikkelen van dit project en het schrijven van Het Verhaal deed zij samen met Saskia Hameeteman van Hameeteman Business Support, die ook de vormgeving en illustraties heeft gemaakt voor de materialen en presentaties binnen dit project. Tijdens de lessen is er ondersteuning van vrijwilliger Angela Nieuwenhuizen en loopt er een pedagoog van Avant Sanare mee. Het hele project wordt financieel ondersteund door Stichting SlimmerIK.

Mijn Totaalplan

Saskia Hameeteman-Blanker timmert, samen met een groep kundige vrijwilligers, al vele jaren aan de weg met Mijn Totaalplan. Jarenlang begeleidt ze volwassen mensen met simpele, gemakkelijk toepasbare handvatten om de kwaliteit van leven te optimaliseren. Zonder ´diep gegraaf', maar op een luchtige manier en met blijvend resultaat. De handvatten zijn samengebracht in Tools 4 Your Life. Heel vaak hoorde Saskia terug van cliënten dat ze het jammer vinden dat ze deze gereedschappen niet eerder hebben gehad als kind, zodat er problemen voorkomen hadden kunnen worden. Dat was voor haar de aanleiding om de gereedschappen te vertalen naar een programma voor kinderen. Er zijn honderden uren besteed aan deze ontwikkeling, maar met een zeer goed resultaat. De gereedschappen zijn gebaseerd op sociaal-emotionele vaardigheden.

Als de belangrijkste niet (voldoende) zijn ontwikkeld, dan kunnen de uitdagingen van het leven leiden tot sociale en psychische problemen. Inclusief roken, blowen, alcohol drinken, onzekerheid en toegeven aan groepsdruk. Middels dit programma wil Saskia deze problemen ondervangen en preventief te werk gaan.

Proef

In april dit jaar is het project als proef van start gegaan en is sindsdien doorontwikkeld. De eerste geluiden over deze proef zijn zeer positief en zijn er al flink wat aanmeldingen van scholen. In totaal mogen 1000 kinderen meedoen aan de proef in de huidige vorm, waar financiële steun voor toegezegd is. Daarna willen de initiatiefnemers van Tools 4 Kids in samenwerking met Stichting SlimmerIK het project over alle basisscholen in Nederland uitrollen. Zij hopen dat dit project in samenwerking met andere partijen voor iedere basisschool beschikbaar komt.

Er is nog ruimte voor scholen om zich aan te melden voor deze proef. De stichting werft fondsen en donateurs om dat voor elkaar te krijgen. Meer informatie over doneren kunt u vinden via www.geef.nl/nl/doel/stichting-slimmerik, meer informatie over Tools 4 Life kunt u vinden op www.mijntotaalplan.eu.

Extra informatie

Veel jongeren kampen tegenwoordig met gedragsproblemen, psychische klachten en verslavingsproblematiek. De grootste oorzaak hiervan is het ontbreken van de juiste, sociaalemotionele vaardigheden. Hierdoor kan er vervolgproblematiek ontstaan Hierdoor kan er veel vervolgproblematiek ontstaan. Denk hierbij niet alleen aan probleemgedrag zoals opstandig of agressief gedrag (verbaal of fysiek), verslavingsproblematiek en depressiviteit, maar ook aan gedrag wat uiteindelijk problemen kan geven. Denk bijvoorbeeld aan het niet nakomen van afspraken, niet voor zichzelf op durven komen, geen eigenwaarde gevoel hebben, weinig zelfvertrouwen hebben, geen nee durven zeggen, onzekerheid, bezwijken onder groepsdruk.

De sociaal cognitieve vaardigheden die wij in dit programma aanbieden noemen we ook wel handvatten of levensgereedschap. Het gaat veelal om probleemoplossende vaardigheden. In een aantal lesdagen komen deze levensgereedschappen aan bod in een vaardigheidstraining. Dit wordt op een luchtige, praktische, humoristische en informatieve manier, aan kinderen doorgegeven via een laagdrempelige presentatie met veel praktijkvoorbeelden. Deze concrete laagdrempelige handvatten kunnen ze ook direct in de praktijk brengen. Onderwerpen die in het programma behandeld worden zijn: Eigenwaardegevoel, zelfvertrouwen, omgaan met de buitenwereld, drie manier van reageren op situaties, nee leren zeggen, assertiviteit, gedachten trainen, het hoofd leegmaken, omgaan met teleurstellingen, energie bewaken en omgaan met de uitdagingen van het leven.

Meer berichten