Foto:

En de orgelklanken in de Moeder Godskerk stierven voorgoed weg

In een bomvolle Moeder Godskerk werd zondag 13 oktober voor de laatste keer de eucharistieviering gehouden. Dat het druk zou worden was te verwachten maar dat er zoveel mensen zouden komen met als gevolg dat er heel veel mensen moesten blijven staan, was boven verwachting. 'Waren van al die mensen in de weekenden er maar een kwart geweest, dan hadden we de kerk niet hoeven te sluiten', was een veel gehoorde opmerking.

Met het zingen door het Moeder Godskoor van twee liederen voor de dienst waaronder natuurlijk een Ave Maria gewijd aan de patrones van de kerk, was de toon letterlijk en figuurlijk voor deze viering gezet.

Rake woorden van Vicaris Wiertz

De voorganger Vicaris Wiertz ging tijdens de overweging uitvoering in op de sluiting van de Moeder Godskerk. Zijn duidelijke woorden 'Ik begrijp niet dat nu juist deze prachtige, moderne kerk, gesloten moet worden' werd door een instemmend applaus beantwoord. Dat het besluit, hoe triest en voor alle betrokkenen zo onbegrijpelijk ook is, de realiteit was er zondag jl. wel. Dit was de laatste viering.

Indrukwekkende koormuziek

Het gelijknamige Moeder Godskoor o.l.v. de dirigente Gunita Kronberga, liet met zijn fraai uitgevoerde Mis van Michael Haydn, afgewisseld door een doorsnee aan koorwerken passend bij het koorrepertoire, horen waarom zoveel mensen 54 jaar lang dit koor hebben gevolgd en gewaardeerd.

Aan het eind van de viering kwamen de koorleden met het zingen van de Zegenbede door de gangpaden naar voren. Symbolisch om de aanwezigen mee te nemen op weg naar. Ja, waarnaartoe? De tijd en de verwerking van het verlies zal het antwoord geven.

Indrukwekkend was vervolgens de processie met alle zaken die symbool staan voor de R.K.-kerk specifiek de Moeder Godskerk. Hierna werd met trompet door Luuk van Gaans, organiste Imelda Hack-Brugmans en als dirigent Wil Broos, met alle aanwezigen het lied Dank, dank nu allen God gezongen.

Een indrukwekkende slotviering kwam zo na ruim twee uur ten einde. Voor alle betrokkenen van het Moeder Godskoor de dirigent (en), organisten Imelda Hack-Brugmans, Nadia Rutkovska, Katrien Braspenning – Koevoeten en niet te vergeten de leden van het koor, was dit het definitief slotakkoord. Wanneer binnenkort de emoties wat gezakt zullen zijn, gaat men nog gezamenlijk een dagje uit. Die onderlinge jarenlange vriendschap blijft immers. Daar kan geen sluiting van een kerk iets aan veranderen!

Meer berichten