Foto: Ad Verbiest

Vrijwilligersteam Odensehuis Roosendaal dementievriendelijk

ROOSENDAAL - Het Odensehuis Roosendaal heeft het certificaat 'dementievriendelijk' ontvangen. Om hiervoor in aanmerking te komen hebben de vrijwilligers van het Odensehuis een training van samen dementievriendelijk gevolgd. Het certificaat werd door Ad Vos, regiovoorzitter West-Brabant van Alzheimer Nederland, uitgereikt aan de beroepskrachten van het Odensehuis: Marga Koster en Ida Verbiest.

Het Odensehuis is bedoeld voor personen die problemen met hun geheugen of beginnend dementie hebben. Ook hun naasten zoals partners, familieleden, vrienden en buren zijn er van harte welkom. Het Odensehuis functioneert op basis van vrije inloop. Vooraf aanmelden is niet nodig en ook indicatie of verwijzing zijn niet aan de orde.

Op haar website stelt het Odensehuis zich als volgt voor: "in het Odensehuis kunt u terecht voor informatie, tips en tricks, ontmoetingen met lotgenoten, nieuwe vriendschappen opdoen, oude hobby's oppakken en uw hart luchten. Uzelf nuttig voelen maar ook gewoon uzelf zijn bij een lekkere kop koffie of thee." Ook mantelzorgers zijn van harte welkom in het Odensehuis. Maandelijks is er een gespreksgroep 'koffietijd voor mantelzorgers' en regelmatig worden er uitstapjes georganiseerd waar ook mantelzorgers aan kunnen deelnemen.

Coördinatoren Ida Verbiest en Marga Koster zijn ervan overtuigd dat hun voorziening in een behoefte voorziet. "Het Odensehuis draagt eraan bij dat mensen met dementie en hun mantelzorgers niet in een isolement geraken en op een aangename manier aan de samenleving kunnen blijven deelnemen" aldus de twee kartrekkers die samen met vrijwilligers het Odensehuis runnen.

Het Odensehuis wordt in Roosendaal op twee plekken georganiseerd, op maandag vanaf 13.30 tot 16.30 uur in kinderboerderij Minnebeek (Ambrozijnberg 202) en dinsdag tot en met vrijdag vanaf 09.30 tot 16.00 uur in Wijkhuis de Wieken (Gezellelaan 45). Informatie inwinnen kan via 06 3010 2551 en 06 1317 5376.

Ad Vos, regiovoorzitter West-Brabant van Alzheimer Nederland, zegt blij te zijn met het initiatief van het Odensehuis haar vrijwilligers de training samendementievriendelijk aan te bieden. "Zeker daar is die training zeer wel op zijn plaats" aldus Vos. De training is een initiatief van onder andere Alzheimer Nederland en promoot kennis over dementie bij bedrijven en instellingen. In de trainingen worden handvatten aangereikt hoe te handelen als dementie aan de orde is. In West-Brabant werd de training eerder gegeven voor onder andere medewerkers uit het bankwezen, supermarktmedewerkers, mensen uit de theaterwereld, een uitvaartonderneming en buurtpreventie teams. Informatie over de trainingen is te vinden op www.samendementievriendelijk.nl.

Meer berichten