Veel bezoekers Open Monumentendag Roosendaal

Op 14 september en in Wouw en Nispen ook op zondag was het weer Open Monumentendag in het hele land en dus ook in Roosendaal. Het thema was "plekken van plezier". De Stichting Open Monumentendag had zich ook dit jaar ingespannen om een aantal monumenten te "openen", dat met dit thema te maken had.

Zo waren diverse monumentale cafés, de speeltuin en een school open. Dit jaar zijn, mede door het fantastische weer, veel bezoekers geweest. Voor het eerst hebben totaal ongeveer 4000 mensen één of meer monumenten bezocht. 

Vanwege Monumentendag was ook een fotowedstrijd uitgeschreven in samenwerking met de fotoclubs 't Statiefje en West-Brabant: Monuprenten. De deelnemers werd gevraagd foto's in te sturen van monumentale en mooie gebouwen of plekken in de gemeente Roosendaal. Van de bijna negentig ingezonden foto's werden er dertig foto's genomineerd door de jury. De jury bestond uit Ben Steffen, Peter van Trijen, Karien Wierickx en Luc Zwegers. 

De dertig genomineerde foto's zijn gedurende Monumentendag en de dagen erna tentoongesteld in de corridor tussen het Tongerlohuys en de Kring. Op die dagen konden bezoekers hun stem uitbrengen op de mooiste foto. De foto met de meeste stemmen kreeg de publieksprijs.  

Er waren 132 stemformulieren ingeleverd en op bijna alle genomineerde foto's was een stem uitgebracht. De winnaar van de publieksprijs kreeg achttien stemmen. 

Onlangs werden de prijzen uitgereikt. De prijzen waren voor de helft beschikbaar gesteld door Bram Visser Fotografie en bestaat uit "fotoshoots" voor de winnaars. 

De eerste prijs ging naar Marianne van den Bosch met de foto "Ut zolderke bij munéér pastoor van Kasdonk", een foto gemaakt in de pastorie Heilig Hartplein. De tweede prijs ging naar Joost Braat met de foto: "Ludwigstraat", een panoramafoto van de straat met de mooie woningen van architect Jac. Hurks. De derde prijs ging naar Ineke Stofmeel met de foto: "Het dankbaarheidsmonument St Michael", genomen voor de Onze Lieve Vrouwekerk op de Kade. 

De Publieksprijs tenslotte ging naar Jacco van Son met de foto: "Onze lieve vrouw van zeven smarten kapel in de sneeuw". Een foto van het pad naar de Kapelberg in de sneeuw. 

Meer berichten