Kunstwerk Stadsgezichten krijgt uitbreiding

ROOSENDAAL - Stichting Frans van der Groen Stadsgezichten heeft besloten om het kunstwerk, dat in De Kring hangt, uit te breiden. Toevoeging aan het kunstwerk is een eerbetoon, waarvoor personen en organisaties in aanmerking komen, die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het culturele leven in de gemeente Roosendaal.

In 2016 is het kunstwerk door Leon Vermunt en Ruben van de Ven gemaakt in opdracht van de Stichting Frans van der Groen Stadsgezichten en bevestigd aan het plafond van Over de Tong in De Kring. Dit naar aanleiding van het overlijden van Frans van der Groen, een man die op veel gebieden op de cultuur van Roosendaal zijn stempel heeft gedrukt. Het uitgangspunt is echter altijd geweest, dat het niet alleen een kunstwerk voor Frans van der Groen moest blijven. Op 22 september zal Jacques Niederer, als een van zijn laatste openbare handelingen als burgemeester van Roosendaal, om 16.00 uur het aanvullende kunstonderdeel onthullen en toelichten.

Aan het kunstwerk zal een artistiek aandenken aan Jan Mol worden toegevoegd.

Naast het vele werk dat Jan Mol-overleden in november vorig jaar-voor de Roosendaalse carnaval heeft gedaan, heeft hij ook vele andere verdiensten op het gebied van cultuur en het verenigingsleven in Roosendaal. Zo was Jan Mol bekend als toneelspeler en zanger, had veel bestuurslidmaatschappen, waaronder voorzitter van diverse stichtingen en verenigingen en trad hij op als speaker bij diverse evenementen. Niet voor niets werd hij voor het in 2016 hernieuwde Tongerlohuys zeer vaak genoemd als een van de "iconen" van Roosendaal.

De stichting heeft aan de kunstenaars Leon Vermunt en Ruben van de Ven gevraagd om de uitbreiding te realiseren.

Stichting Frans van der Groen Stadsgezichten heeft geen inkomstenbron en is dus afhankelijk van giften en sponsoring. De stichting streeft naar een kunstwerk van hoge kwaliteit, maar ieder bedrag is welkom. Mocht u de stichting willen steunen, dan kunt u een donatie over maken op banknummer: NL51 RABO 0306240068, t.n.v. Stichting Frans van der Groen Stadsgezichten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cor Verbogt, voorzitter, tel. 06-51317895.

Meer berichten