Uitreiking van de Halderbergse Monumentenprijs in 2018.
Uitreiking van de Halderbergse Monumentenprijs in 2018. (Foto: Peter Braakmann (archief))

Gemeente Halderberge krijgt een 6,4 van haar inwoners

In april en mei hadden alle inwoners van 18 jaar en ouder de kans om aan te geven wat zij van de gemeente Halderberge vinden. Dat kon door het invullen van de Burgerpeiling. 1.446 Inwoners hebben de vragenlijst ingevuld. De resultaten van de burgerpeiling zijn nu bekend.

Inwoners waarderen de totale inspanning van de gemeente voor haar inwoners met een 6,4. Vooral op het gebied van dienstverlening geven de resultaten aan dat er ruimte is voor verbetering.

Algemeen

Onze inwoners waarderen de totale inspanning van de gemeente voor haar inwoners met een 6,4. Dit is iets lager dan in vergelijkbare gemeenten (gemiddeld een 6,7). Inwoners van Oudenbosch zijn minder tevreden dan inwoners van de andere kernen. Dat geldt voor alle thema's.

Woon- en leefomgeving

De zorg van de gemeente voor de leefomgeving krijgt 6,2. Dit is iets lager dan in vergelijkbare gemeenten (gemiddeld 6,5). Inwoners van Halderberge zijn tevreden over de buurt waar ze wonen. Een ruime meerderheid van de deelnemers vindt het zeer prettig (cijfer 8 of hoger) wonen in de huidige buurt.

De gemeente herkent het beeld dat het onderhoud van groen en wegen beter kan. De komende jaren is er daarom extra geld voor vrijgemaakt. Hiermee wordt onder andere gezorgd voor een hogere kwaliteit van wegonderhoud en wordt het groen bij pleinen en doorgaande routes mooier gemaakt. Ook voor speelvoorzieningen is extra geld vrijgemaakt. Dit jaar worden zeven speelplekken aangelegd of vernieuwd.

Dienstverlening

Onze dienstverlening krijgt als cijfer een 6,4. Daarmee wordt onze gemeente lager beoordeeld dan vergelijkbare gemeenten (6,8). Inwonrs van Halderberge zijn veel minder tevreden over onder andere de afhandeltijd, op de hoogte gehouden worden van de voortgang en helder taalgebruik dan het landelijk gemiddelde.

De gemeente is niet tevreden met de beoordeling die inwoners geven voor de dienstverlening en willen daarom vol inzetten op de verbetering van onze dienstverlening. Daarom gaat de gemeente in het najaar met inwoners in gesprek over wat beter kan. Inwoners die mee willen denken, kunnen zich opgeven bij mevrouw Eversdijk via groepmanagementsecretariaat@halderberge.nl.

Relatie inwoner – gemeente en zorg & welzijn.

Inwoners waarderen de manier waarop onze gemeente inwoners en organisaties betrekt en de samenwerking zoekt met een 5,9. Dit cijfer is ongeveer even hoog als in vergelijkbare gemeenten

(6,0). Inwoners van Halderberge hebben ook ongeveer evenveel vertrouwen in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd als inwoners van andere gemeentes.

De inspanning van de gemeente Halderberge om alle inwoners volledig te laten deelnemen aan de maatschappij wordt beoordeeld met een 6,5. Deze beoordeling is ongeveer gelijk aan de beoordeling van de referentiegemeenten (6,6). Inwoners van de gemeente Halderberge zijn tevreden met hun leven in het algemeen: twee derde (69%) geeft het cijfer 8 of hoger.

Dankbaar voor vele reacties

Burgemeester Jobke Vonk-Vedder: "Wij zijn dankbaar dat zo veel inwoners mee hebben gedaan aan de burgerpeiling en de gemeente feedback hebben gegeven. We gaan direct aan de slag met de uitkomsten. Op een aantal punten bevestigen de uitkomsten dat onze prioriteiten, zoals groen- en wegenonderhoud, de juiste zijn. Op een aantal andere punten vinden we dat we, op basis van deze uitkomsten, nog sterker moeten inzetten. We onderzoeken daarom samen u de mogelijkheden om onze dienstverlening verder te verbeteren. "

Standaard vragenlijst.

De vragenlijst is een standaard lijst, gemaakt door de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Omdat de vragenlijst in alle gemeenten op dezelfde manier wordt uitgezet, zijn de uitkomsten goed vergelijkbaar met elkaar. De burgerpeiling wordt in 2021 opnieuw uitgevoerd.

Meer berichten