Lambertuskerk in Wouw in het Pinksterweekend open voor publiek

Op Pinksterzondag en tijdens de tweede editie van de Brabantse Open Kerkendag is de kerk van Wouw van 14.00 uur tot 17.00 uur geopend voor publiek.

Wist u dat in deze kerk 17e -eeuwse beelden staan waar het Rijksmuseum jaloers op is? De cisterciënzers van de Bernardusabdij in Hemiksem hebben namelijk in Wouw een belangrijke erfenis nagelaten: de kostbare koorbanken van de abdij. Deze koorbanken stonden tot 1797 in de kerk van de Bernardusabdij. In dat jaar werd de abdij door de Franse Revolutionairen opgeheven, en vluchtten de monniken naar hun pastorieën in Brabant. Hun koorbanken wisten ze terug te kopen en in 1827 werden ze opgesteld in de kerk van Wouw. Daar hebben de zeventiende-eeuwse koorbanken ruim een eeuw gestaan.

Op 29 oktober 1944 werd de kerk van Wouw door het terugtrekkende Duitse leger met fosforgranaten in brand geschoten. Het kostbare koorgestoelte ging in vlammen op, maar parochianen hebben net op tijd alle loszittende delen uit de koorbanken verwijderd en in kuilen met stro in veiligheid gebracht. Een dertigtal beelden werd zo van de ondergang gered. Na de herbouw van de kerk kregen deze beelden in het koor van de kerk een ereplaats.

In de kerk is een expositie ingericht met veel uniek beeldmateriaal. Hiermee wordt uitleg gegeven over de functie van de koorbanken en over de plaats die ze ooit innamen in de abdijkerk. Deze expositie is een onderdeel van de Bernardusdagen die op de andere vier locaties (Hoeven, Oudenbosch en Oud Gastel) pas in augustus en september te zien is.
Meer informatie is te vinden op bernardusdagen.nl en openkerkendag.nl of volg ons op facebook.com/bernardusdagen.nl

Gratis entree. Adres: Sint-Lambertuskerk, Torenplein 1, 4724 BX Wouw.

Meer berichten