Schaljapin is te zien in de Gehoorzaal van het museum. Via Artis, het Zoölogisch Museum Amsterdam en Naturalis in Leiden belandde het dier in 2013 in Oudenbosch.
Schaljapin is te zien in de Gehoorzaal van het museum. Via Artis, het Zoölogisch Museum Amsterdam en Naturalis in Leiden belandde het dier in 2013 in Oudenbosch. (Foto: )

Er is er één jarig bij NVMO

Het Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum in Oudenbosch (NVMO) heeft iets te vieren.Dit jaar is het honderd jaar geleden dat hun opgezette wisent Schaljapin werd geboren. Het eeuwfeest laat het museum natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgaan, zeker omdat het een heel bijzonder dier betreft. Niet alleen vanwege de zeldzaamheid, maar ook omdat de kolos één van de laatste van zijn soort was. In 1921 werd de laatste wilde wisent in Polen neergeschoten en in 1926 de laatste in de Kaukasus, waarna nog slechts 56 exemplaar over waren in dierentuinen en privécollecties. Een aantal van deze 56 stond aan de basis van de huidige kuddes van ruim vijfduizend exemplaren die weer in Europa rondlopen. Schaljapin was één van die 'stamvaders' en overleed in 1937 na een uitbraak van mond- en klauwzeer in Nederland. Inmiddels is in de Gehoorzaal van het museum, waar de wisent staat, alle informatie over Schaljapin te vinden. Met ludieke activiteiten wil het NVMO de aandacht vestigen op de wisentfok.

Meer berichten