vrijwilligers plaatsen een bijenhotel
vrijwilligers plaatsen een bijenhotel (Foto: natuurwerrkgroep)

NatuurWerkgroep plaatst zes bijenhotels van Rotary Halderberge

Rucphen. De vrijwilligers van de NatuurWerkgroep hebben 6 bijenhotels op verschillende bloemrijke kruidenakkers van het Flower Power project geplaatst.

Deze bijenhotels zijn door de Rotary Halderberge Seppe aan de NatuurWerkgroep geschonken. Het doel hiervan is het positieve effect van het Flower Power project op wilde bijen te vergroten.

Het belang van insecten

De term Flower Power die de NatuurWerkgroep sinds 3 jaar hanteert, wordt landelijk steeds meer gebruikt. Zo ook door Natuurmonumenten, om dit jaar extra aandacht aan insecten te geven door zoveel mogelijk bloemen in te zaaien. Radio 2 had vorige week nog een Flower Power zaad dag waarbij iedereen gratis zakjes zaad kon bestellen. Dit onderstreept het grote belang van het terugbrengen van zoveel mogelijk inlandse wilde bloemen en akkerkruiden. Dit leidt tot herstel van het aantal insecten. Daarmee ook van bedreigde vogels die weer meer insecten kunnen eten.

Flower Power groeit door

Dit jaar zijn er weer 3 nieuwe akkers ingezaaid. Twee van de gemeente en een van een particulier. De totale oppervlakte overschrijdt daarmee de 10 hectare (15 voetbalvelden). Voor het najaar staan ook 3 akkers op het programma. Twee op landgoed Schijf en een aan de Bremstraat. Daarmee wordt de 15 hectare bereikt. Maar de NatuurWerkgroep wil verder. Niet alleen in of rond de Rucphense bossen, maar in de hele gemeente. Dat gebeurt behalve op akkers ook op bloemrijke grasvelden.

Meedoen als vrijwilliger of grondeigenaar?

Degenen die aan het project willen meehelpen, hetzij als vrijwilliger en/of met het beschikbaar stellen van grond, kunnen contact opnemen met info@natuurwerkgroep-rucphen.nl. Voor meer informatie:http://www.natuurwerkgroep-rucphen.nl/het-flower-power-project/

Meer berichten