Sterke vergrijzing in Roosendaal

De vergrijzing in de gemeente Roosendaal is in volle gang. Op dit moment zijn er 16.096 65-plussers in de gemeente. Dat is 20,9 procent van de totale bevolking. Het aantal 65-plussers neemt de komende jaren sterk toe.

In 2030 telt Roosendaal naar verwachting al 20.500 (26,3 procent) mensen van 65 jaar of ouder, en in 2040 zijn dat er liefst 22.700 (29,4 procent). Ook het aantal 80-plussers stijgt: van 3.600 nu naar 8.500 in 2040 (cijfers CBS).

Dit is in lijn met de landelijke bevolkingsprognose. In Nederland wonen nu circa 3,3 miljoen 65-plussers (19 procent van de bevolking). In 2040 zijn dat er naar schatting 4,5 miljoen, een kwart van de totale bevolking.

De vergrijzing in de gemeente Roosendaal is dus nog sterker dan in de rest van Nederland. De toenemende vergrijzing heeft grote gevolgen voor o.a. de woningmarkt en de zorgvraag in de regio, zo meldt Maaltijdbutler.nl.

Meer berichten