Foto:

Samenwerken voor een Sterk Techniekaanbod in regio Etten-Leur en Rucphen

Op woensdag 27 maart hield het Munnikenheide College de bijeenkomst 'Versterking Regionaal Techniekaanbod' in het bedrijfspand van Deba Bedrijfswagens. In deze inspirerende omgeving brainstormden (technische) bedrijven, scholen en gemeenten uit de regio over verschillende thema's. Met als doel: gezamenlijk werken aan sterk techniekaanbod in de regio.

Ongeveer dertig afgevaardigden van scholen, bedrijven en gemeenten ging actief met elkaar in gesprek. Verschillende thema's kwamen aan bod: techniekpromotie in het basisonderwijs, inhoud/mogelijkheden onderwijs, actuele faciliteiten en docententekort- en professionaliseren. Vrij snel kwam men met ideeën en actiepunten. 'Een marktplaats voor bedrijven', 'een rolmodel/coach voor leerlingen', 'een techniek café' of 'een poule gastdocenten' zijn slechts enkele voorbeelden van genoemde ideeën. Wat bij ieder thema weer terugkwam is het belang van een coördinator die de ideeën met elkaar in verbinding brengt en het overzicht binnen het netwerk bewaakt.

De vraag naar goed geschoold technisch personeel neemt steeds verder toe. De technische arbeidsmarkt staat te springen om goed opgeleide werknemers. De overheid (Sterk Techniekonderwijs) heeft geld beschikbaar gesteld om het technisch vmbo te versterken en deze af te stemmen met het regionale onderwijs en bedrijfsleven. Tijdens de bijeenkomst is een start gemaakt met het delen van kennis, ervaringen opdoen en het verbinden met elkaar. Zo kan uiteindelijk gezamenlijk gewerkt worden aan een sterk techniekaanbod in de regio.

Meer berichten