Foto:

Regelmatig gevaarlijke situaties fietsers door negeren doodlopende weg

Rondzwervende fietsers op het bouwterrein zorgen geregeld voor gevaarlijke situaties bij het projectkantoor van Bedrijventerrein Borchwerf II. Het gaat voornamelijk om schoolkinderen uit Halderberge en passanten vanuit Roosendaal.

Verkeersborden geven de nieuwe situatie duidelijk aan op dit voormalig deel van de Gastelseweg, dat nu behoort bij het nieuwe Lidl distributiecentrum. "Het is hier inmiddels afgesloten voor alle doorgaande verkeer, dus ook voor fietsers", aldus directeur Leo Welters van Borchwerf II CV.

Het nieuw aangelegde fietspad ligt langs de Wagonstraat, tussen de bedrijfsgebouwen van de Primark en de Lidl door. "Dat is de enige en veilige route."

Meer berichten