Wethouder deelt taart uit aan leerlingen Prinsentuin Oudenbosch

Donderdag 21 maart kwam wethouder Thomas Melisse van de Gemeente Halderberge langs bij Prinsentuin Oudenbosch met een heerlijke taart voor de klas met het minste ongeoorloofde verzuim. Als leerplichtambtenaar komt Marjolein van den Boogaard in actie als er sprake is van ongeoorloofd verzuim. Ik vind het belangrijk om aandacht te hebben voor het positieve dat jongeren laten zien. De leerlingen creëren voor zichzelf een goede kans op een startkwalificatie, doordat er heel weinig meldingen zijn. Daar ben ik trots op!

Sonja Kuiper is sinds dit jaar mentor van klas 2A. Vanaf het begin was dit een hele fijne klas om mee te werken. De leerlingen respecteren elkaar, werken hard voor een goed resultaat, zijn bereid anderen en de school te helpen en houden zich goed aan de afspraken en regels die binnen de school en de klas gelden. Kortom, ik ben super trots op deze klas.

Leerlingen voelen zich gesteund

Kuipers visie is dat als leerlingen het naar hun zin hebben op school dat dit invloed heeft op het verzuim. Het voornaamste doel is dat leerlingen zich gezien en gehoord voelen. Ze vindt het belangrijk om te zorgen dat er respect is naar elkaar en dat er open en eerlijk met elkaar wordt gepraat.

Visie op verzuim

Michiel Rademakers (verzuimcoördinator bij Prinsentuin Oudenbosch), vult Sonja Kuiper aan: Wij proberen zo goed mogelijk te achterhalen wat de reden is van het verzuim van een leerling. De ongeoorloofd te laat briefjes moeten bijvoorbeeld niet alleen dienen als data-verzameling om er uiteindelijk een gepaste sanctie tegenover te stellen, maar meer als hulpmiddel om de mentor en coördinatoren te activeren om de reden van het verzuim te ontdekken. Vanuit het gesprek kunnen we vervolgens tot oplossingen komen om het verzuim terug te dringen. We willen zoveel mogelijk preventief het gesprek aangaan met onze leerlingen. Ouders worden hierin betrokken. Ook de leerplichtambtenaar steunt ons hierbij. Bij leerlingen die veel spijbelen is het in de meeste gevallen complex. Door geregeld in gesprek te gaan met alle betrokken partijen (ouders, zorg, leerplicht, schoolarts etc.) doen we als school ons uiterste best om deze leerlingen weer met plezier richting school te laten gaan.

Meer berichten