Vertraging start nieuwbouw Reuzelaar

De start van de bouw van woningen van het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) project De Reuzelaar aan de Bovendonksestraat in Hoeven is vertraagd. Bij een bodemonderzoek voor de omgevingsvergunning is een verontreiniging aangetroffen. De verontreiniging bestaat uit bestrijdingsmiddelen. Er volgt een aanvullend bodemonderzoek waarna de vervuiling wordt gesaneerd.

Voordat de school werd gebouwd, was het perceel een boomgaard. Voor het bodemonderzoek is daarom extra gekeken naar bestrijdingsmiddelen. In de bodem is een verhoogde concentratie DDT aangetroffen. DDT is een bestrijdingsmiddel tegen insecten waaronder muggen en luizen. Het is in de jaren '40 tot en met '70 veel in de landbouw en boomteelt gebruikt. Het middel is moeilijk afbreekbaar en daarom kan het na vele jaren nog steeds in de bodem aangetroffen worden. Sinds 1973 is de toepassing in Nederland verboden.

Vervolgonderzoek

Deze maand wordt het aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd. Daarmee wordt de omvang van de verontreiniging duidelijk. De verontreiniging bevindt zich ter hoogte van de voormalige speelplaats in de bovenste 50 cm van de bodem. De rest van het terrein is niet verontreinigd.

Na de resultaten van het aanvullend onderzoek, wordt de grond door de gemeente gesaneerd. Na de sanering is het terrein geschikt voor de nieuwbouw. Verwacht wordt dat het hele proces maximaal 6 maanden in beslag neemt, maar dat hangt af van de exacte omvang.

Is bodemverontreiniging van invloed op de gezondheid?

De gemeente heeft direct contact gezocht met het team Gezondheid, Milieu en Veiligheid van de GGD. De aanwezigheid van DDT in de grond levert nu geen gezondheidsrisico's op omdat het terrein is afgeschermd. Nader onderzoek moet uitwijzen of dit in het verleden een risico heeft opgeleverd. Uit een eerste beoordeling blijkt dat er geen aanwijzingen zijn (geweest) voor gezondheidsrisico's. De gemeente en de GGD houden nauw contact tijdens het vervolgtraject.

Meer informatie

Betrokkenen en direct omwonenden zijn door de gemeente op de hoogte gebracht van de situatie. Inwoners die vragen hebben of meer informatie willen, kunnen terecht bij Chantal Akkermans (projectleider) via telefoonnummer 140165.

Meer berichten