Foto: Gemeente Halderberge

Markland College en Vakopleiding Metaal slaan handen ineen voor techniekopleidingen

Markland College Oudenbosch en Stichting Vakopleidingen Metaal West-Brabant slaan de handen ineen voor een gezamenlijke opleidingsroute van vmbo tot en met niveau 4 mbo-bbl. Samen met de gemeente Halderberge en de Stichting Economische Koepel Halderberge wordt gewerkt aan de realisatie van een kennis- en leercentrum in Oudenbosch per 1 januari 2020.

Binnen de opleidingsprogramma's wordt ook nauwe samenwerking gezocht met het ROC West-Brabant en het regionale bedrijfsleven. Op 1 januari 2020 ontstaat hiermee de unieke situatie dat binnen de gemeentegrenzen doorlopende opleidingsprogramma's worden aangeboden voor leerlingen van 12 jaar tot 18+ (vmbo tot mbo BBL 1-4).

Het nieuwe kennis-leercentrum heeft als primaire doel toekomstbestendig, praktijkgericht onderwijs te geven voor leerlingen vanaf 12 jaar. Daarnaast gaat het centrum trajecten opzetten voor zij-instromers (zoals statushouders) en voor volwassenen in het kader van een 'leven lang leren'.

Thomas Melisse, wethouder Onderwijs: "Door de start van deze opleidingsroute krijgt Halderberge een ijzersterk opleidingsaanbod voor leerlingen van 12 jaar tot na 18 jaar. Ik ben dan ook erg trots op deze samenwerking!"

Kwalitatieve en praktijkgerichte opleidingen

Het Markland College biedt een Produceren, Installeren en Energie -programma (metaal en installatietechniek) aan binnen de vmbo-opleiding. Stichting Vakopleidingen Metaal West-Brabant is opgericht door het regionale bedrijfsleven. Het doel is om l kwalitatieve- en praktijkgerichte opleidingen te geven (inclusief om- en bijscholing). In de regio zijn 120 bedrijven lid van SVM. Zij zijn deze weg ingeslagen om invulling te geven aan de behoefte van goed opgeleide medewerkers in de nu sterk innoverende metaalbranche.

Naast de sterke kwaliteitsimpuls voor het vakonderwijs draagt het kennis- en leercentrum bij aan de invulling van hedendaagse maatschappelijke thema's zoals duurzaamheid, energietransitie en circulariteit (ander gebruik van grondstoffen en producten, waardoor 'eindige 'grondstoffen behouden blijven).

Subsidie Stichting Economische Koepel Halderberge

De Stichting Economische Koepel Halderberge heeft in december 2018 een subsidie toegekend aan dit initiatief. Met de toekenning van de subsidie wordt beoogd een bijdrage te leveren aan de instroom en duurzame inzet van goed opgeleid – technisch – personeel.

Meer berichten