Foto: Mans de Jong

Sprundelse knotbomen in de herfst in kaart gebracht

Mans de Jong heeft in de herfst van 2018 de aanwezige knotbomen in het Sprundelse in kaart gebracht. Zo heeft hij gekeken naar de hoeveelheid knotwilgen, knotpopulieren, knotelzen, knotessen en knoteiken die Sprundel herbergt.

Naast dat er een aantal 80- en 100-jarige knotbomen tussen zaten, waren er vele van rond de 40 en 50 jaar. Opvallend waren de hoeveelheid knotwilgen die in de afgelopen 5 jaar waren aangeplant.

Een ander opvallend en positief verschijnsel voor het landschap en de natuur was dat als burgers zich in het buitengebied vestigen en geen agrarische functie hebben, zij snel over gaan tot de aanplant van landschappelijk beplantingen waaronder knotwilgen.

Het komt het Sprundelse landschap ten goede en verrijkt de schoonheid van het landschap en vergroot de natuurwaarden. Knotbomen vertonen vaak gaten waarin een aantal dieren zoals het steen, bos en kerkuilen een nest en schuilplek vinden. Meestal komt een mooi en gevarieerd landschap het toerisme ten goede. Uiteindelijk vond De Jong maar liefst 1115 knotbomen en was hij er positief en verrast over.

Zo stelde hij ook vast dat er delen van bermen zijn die zich uitstekend lenen voor de aanplant van knotbomen. Op sommige plaatsen kan zelfs landschapsherstel plaats vinden op plekken waar ooit mooie oude knotbomen stonden.

Hij heeft zijn bevindingen overgedragen aan de gemeente in de hoop dat er positief mee omgegaan gaat worden. Het zou geweldig zijn als de gemeente een landschapsplan met knotbomen zou ontwikkelen.

Wethouder Lazeroms van de gemeente Rucphen laat weten: "We nemen dit waardevolle werk van de heer de Jong zeker mee in het te ontwikkelen boombeleidsplan en het beheer en onderhoudsplan voor onze bomen."

Knotbomen

Knotbomen worden van bij het aanplanten, regelmatige momenten gesnoeid of geknot tot de pruik of knot. Men gebruikt hierbij boomsoorten die goed groeikrachtig zijn en na het knotten goed uitschieten. Ze bestaan in stoof-, stoel- en knotvormen.

Meer berichten