Foto: Frank Roks

Mayra Pocorni: al bijna 45 jaar vrijwilliger bij de kerk

Ze maakt al 44 jaar prominent deel uit van de Roosendaalse gemeenschap, maar ondanks dat is Mayra Pocorni (74) nooit op zoek geweest naar een podium voor zichzelf. Hooguit en verhoginkje op een kansel. Al 41 jaar is ze getrouwd met haar creatieve echtgenoot Carel Suijkerbuijk (mede-oprichter van het IQ Aaremoeinieke), maar ze noemt Pocorni. Ze straalt helemaal wanneer ze begint te vertellen over haar grote passie: vrijwilligerswerk voor de kerk.

Door Frank Roks

Mayra werd 1 mei 1945 op Curaçao geboren als eerste in een gelovig gezin van negen kinderen. Ze genoot er lager onderwijs van de zusters Franciscanessen uit Roosendaal. De middelbare school vervolgde ze in Suriname en ook daar kreeg ze onderricht van deze zusters. "In de zomer van 1963 wilde ik dolgraag in Nederland verpleegkunde gaan studeren, maar door omstandigheden werd ik te laat aangemeld voor een stageplaats in Breda."

Haar oom was minister president van Curaçao en die wist alsnog een stageplek te regelen. "Niet in Breda, maar in Roosendaal. Achteraf een prettig toeval", aldus een schaterende Mayra, want naast haar hulpgezindheid is haar gulle lach haar grote handelsmerk.

In Roosendaal ontmoette ze Carel waarmee ze trouwde in 1966 en huisvestte op de Oude Markt, waar drie koters het levenslicht zagen. Ze werd een trouw bezoeker van de St. Janskerk, wat voor de toenmalige pastoor Verbrugge in 1974 reden was om haar persoonlijk thuis te komen vragen of ze lid wilde worden van de werkgroep vrijwilligers in de parochie. "Ik was natuurlijk zeer vereerd."

Ondertussen zijn bijna 45 jaar verstreken en al zijn kerk en parochie regelmatig aangepast, Mayra is altijd dezelfde trouwe krachtbron achter het vrijwilligerswerk gebleven. "Mijn werk maakt me trots. Samen met de pastors Verbrugge en van der Brûle heb ik door de jaren heen allerlei parochiële werkgroepen, vaak vanuit het niets, opgezet." Ze somt er een paar op. "In het bijzonder de twaalf vrijwilligers van de werkgroep Zieken en Ouderen, waar ik al jaren met veel plezier mee samenwerk." Deze verdienen volgens haar extra complimenten.

Dat Roosendaal onlangs heeft besloten nog maar één kerk open te houden heeft haar zichtbaar geraakt. Tegen elke verwachting in is er niet voor de pas gerestaureerde Paterskerk op de Kade gekozen, waarvoor Mayra jarenlang fundraise-acties om deze restauratie te bekostigen organiseerde. "Al dat vele werk, soms voor dubbeltjes en kwartjes, mag toch niet voor niets geweest zijn?", aldus een teleurgestelde Mayra. Ze kan er niet over uit.

Haar nieuwjaarswens is dan ook meteen duidelijk: "Ik hoop dat de plannen om meer kerken te sluiten herzien worden en dat de kracht om schuld en ego los te laten in ons geboren wordt."

Meer berichten