Foto:

Koopovereenkomsten getekend

In het gemeentehuis zijn vorige week de koopovereenkomsten getekend voor een kavel bij het CPO-project De Reuzelaar in Hoeven. Van vrijwel alle 26 kavels waren de toekomstige bewoners aanwezig.

Wethouder Wierikx begon met een kort praatje over de lange aanloop tot deze avond. Op 7 februari 2017 was al het eerste gesprek van de initiatiefgroep met de gemeente. De initiatiefgroep heeft op 28 juli 2017 de vereniging CPO-Reuzelaar opgericht. Het bestuur heeft sinds die tijd enorm veel werk verzet, ondersteund door de adviseurs van Bouwen in Eigen Beheer (BIEB) en de architect Keeris.

In maart 2018 tekende het bestuur met de gemeente de intentieovereenkomst, waarin de kaders en intenties voor het project zijn vastgelegd. In juni 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Reuzelaar vastgesteld.

Als eerste mocht de starter tekenen die als eerst werd geloot. In het project is namelijk veel aandacht geschonken aan de starters en zijn voor hen zoveel mogelijk kansen gecreëerd. Zij vormen met 11 starters de grootste doelgroep.

Meer berichten