Foto:

Laatste Ceciliafeest Moeder Godskoor

Het Moeder Godskoor, van de gelijknamige kerk aan de Pres. Kennedylaan in Roosendaal, vierde vrijdag haar jaarfeest, gewijd aan de patrones van de muziek: Cecilia.

Het Ceciliafeest zou, wanneer zomer 2019 het doek definitief voor de Moeder Godskerk valt, wel eens de laatste keer voor alle betrokkenen geweest kunnen zijn. Daarom liep als rode draad door het feest een terugblik op het rijke roomsche leven. De gekozen locatie het voormalig klooster Mariadal vormde daarvoor een prachtig decor.

Als hoogtepunt van de feestelijke avond werden de dames Corrie van Gaans en Truus de Witte gehuldigd. Beiden zijn ruim 50 jaar geleden als jonge moeders in de toen nieuwe wijk de Kroeven komen wonen. Bouwpastoor Frans de Bakker bijgestaan door de musicus Wil Broos, gingen in 1967/68 van deur tot deur op zoek naar kandidaten voor een kerkkoor gelijk aan de nieuwe kerk de Moeder Gods. Met het aantrekken door Pastoor de Bakker van Corrie en Truus was het koor meteen een sopraan en alt rijker en kon de dirigent Wil Broos verder bouwen aan 'zijn Moeder Godskoor' waar hij ruim 40 jaar lang dirigent van is geweest.

Daarna werd het koorlid Annemiek Peltenburg in het zonnetje gezet die 40 jaar lid is van de Gregoriusvereniging en ruim 39 jaar van het Moeder Godskoor. Naast het zingen in de weekendvieringen maakt ze al jarenlang deel uit van het koorbestuur waar ze zowel financiële als diverse secretariële taken op zich neemt. Ook de begeleiding van aspirant koorleden heeft ze in de afgelopen jaren vorm en inhoud gegeven. Uit handen van pastor Piet Swinne ontving Peltenburg de gouden Gregoriusspeld uitgereikt.

Het einde

Mocht de bisschop komende maand akkoord gaan met het advies van het parochiebestuur om de Josephkerk als enige R.K. kerk in Roosendaal open te houden, dan betekent dit het einde van het Moeder Godskoor. Sluiting van het witte markante kerkgebouw in 2019, betekent automatisch ontbinding van het koor dat 52 jaar geleden ontstaan is bij de oprichting van de gelijknamige kerk. Het standpunt van alle betrokkenen bij het koor is altijd geweest: wanneer de kerk sluit wordt ook het koor wiens naam en geschiedenis onlosmakelijk met de Moeder Gods is verbonden, logischerwijs opgeheven.

Voor alle betrokkenen was het wel vreemd te weten dat dit waarschijnlijk de laatste keer was dat de huldiging van Moeder Godskoorleden plaatsvond. Zo zal het de komende maanden vaker gememoriseerd worden: de laatste keer de dienst met Kerstmis, Pasen, Pinksteren en de dienst tijdens de meimaand in Zegge.

De komende maanden zal het koor alles muzikaal uit de vieringen halen wat in hun vermogen ligt. Begonnen wordt natuurlijk met het voor kerkkoren altijd weer mooie Kerstfeest. Het Moeder Godskoor verzorgt de plechtige eucharistieviering muzikaal op Eerste Kerstdag om 11.00 uur.

Meer berichten