Een toost op de toekomst van Bovendonk, in de biblitoheek. Vooraan, van links naar rechts, de wethouders Jan Mollen en Hans Wierikx van Halderberge, gedeputeerde Henri Swinkels en Pieter Boomaars.
Een toost op de toekomst van Bovendonk, in de biblitoheek. Vooraan, van links naar rechts, de wethouders Jan Mollen en Hans Wierikx van Halderberge, gedeputeerde Henri Swinkels en Pieter Boomaars. (Foto: Peter van Trijen)

Samenwerking ten behoeve van toekomst Bovendonk

Drie partijen slaan de handen ineen voor de herontwikkeling en restauratie van Bovendonk, een seminarie en hotel- en conferentiecentrum in Hoeven, gemeente Halderberge.

De provincie, gemeente Halderberge en de Stichting Bovendonk van het bisdom Breda hebben plannen voor een nieuwe toekomst, met behoud van de historische waarde en huidige functies. De provincie Noord-Brabant verstrekt daarvoor een lening van 2,7 miljoen euro, en een restauratiesubsidie van 4 ton. Dat hebben partijen verleden week bekend gemaakt in Bovendonk.

"Bovendonk is een belangrijk religieus icoon in de Brabantse geschiedenis, en daarmee belangrijk voor het verhaal van religieus Brabant, een van de vier pijlers van het erfgoedbeleid van de provincie. Daarmee sluit het naadloos aan op ons erfgoedbeleid, dat uitgaat van de verbeeldende en verbindende kracht van erfgoed", vertelt gedeputeerde Henri Swinkels (Leefbaarheid en cultuur) van de provincie Noord-Brabant. "De plek vertelt 750 jaar religieuze geschiedenis, dat is de reden dat wij hier graag aan meewerken."

Bisdom

Begonnen als uithof van de cisterciënzerabdij sint Bernardus bij Antwerpen, werd van hieruit Noord-Brabant ontgonnen. Bovendonk wordt begin 19e eeuw het grootseminarie en later voor korte tijd ook het eerste bisschoppelijk paleis van het bisdom Breda. Na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie, werd monseigneur Zwijsen hier in 1853 de eerste Nederlandse aartsbisschop. Het bisdom Breda is hier als het ware ontstaan.

Wethouder Hans Wierikx, gemeente Halderberge: "De locatie en het pand zijn uniek in stijl en in die omgeving. Daarmee is het een pareltje voor Halderberge.  Maar om te zorgen dat deze parel bestaansrecht houdt, moeten we wel aan de slag met de exploitatie, met de buitenruimte en we moeten het veel meer vermarkten. Een van de thema's is dat we van het gebied om de gebouwen heen weer een park maken, waar alle bewoners van het dorp gebruik van kunnen maken en dat onderdeel is van de leefomgeving."

Het bos rondom Bovendonk, het Seminariebos, wordt  een park dat een verbinding met de omliggende wijken krijgt voor wandelaars en fietsers.  Hiervoor staat de gemeente garant, als de gemeenteraad morgen met het plan instemt."

Geschiedenis

"We willen er voor zorgen dat Bovendonk en de omgeving een plek is waar je even tot jezelf kunt komen, en waar je na kunt denken over en kunt voelen waar je vandaan komt. Het is veel meer dan een gebouw, het maakt onderdeel uit van onze geschiedenis, van waar we vandaan komen", licht Pieter Boomaars, voorzitter Stichting Bovendonk toe.

De afgelopen maanden is een plan van aanpak gemaakt met drie pijlers: verhuur van ruimtes en exploitatie van een hotel en conferentiecentrum bestonden al. Nieuwe loot is de vrijetijdseconomie, om de grootsheid van het complex en religieuze en economische geschiedenis onder de aandacht van mensen te brengen. 

Kwartiermaker Henny Luijten: "In essentie zorgen deze drie pijlers voor voortzetting van de bijna 750 jaar lange geschiedenis van zingeving, vorming en gastvrijheid. Deze kenmerken zijn karakteristiek voor de regel van Benedictus, die de Cisterciënzers als basisregel hanteren." 

Bovendonk behoudt ook zijn functie als centrum voor allerlei gemeentelijke activiteiten en evenementen, belangrijk voor de leefbaarheid van het gebied.

Meer berichten