Namens de Kring proostten facilitair manager Joost Daniëls en horecamanager Mark de Wit van Theater De Kring (eerste rij links) samen met alle initiatiefnemers op het convenant.
Namens de Kring proostten facilitair manager Joost Daniëls en horecamanager Mark de Wit van Theater De Kring (eerste rij links) samen met alle initiatiefnemers op het convenant. (Foto: Green Stages)

De Kring zet grote stap op weg naar een duurzaam theater

Op woensdag 7 november is in Mezz in Breda het startsein gegeven voor het Convenant GreenStages2020 Zuid-Nederland. Binnen het convenant gaan 20 theaters en poppodia voor een periode van drie jaar gezamenlijk aan de slag met duurzaamheid. Na een inhoudelijk programma tekenden de deelnemers, sponsoren en maatschappelijk partners het convenant waarmee de samenwerking werd bezegeld.

Aanleiding

Poppodia en theaters in Nederland hebben een enorm bereik. De activiteiten van de 51 bij de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals aangesloten poppodia werden in 2015 ruim 4,2 miljoen keer bezocht. Gezamenlijk trekken de 145 leden van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties bijna 12 miljoen bezoekers, verspreid over ruim 24.000 voorstellingen en concerten. Een evenement of voorstelling is de plek bij uitstek om een duurzame boodschap over te brengen.

Rode draad

Binnen het convenant, deze week getekend door Theater De Kring uit Roosendaal, wordt duurzaamheid breed benaderd. In de beschikbare tijd komen alle relevante thema’s aan de orde. Om richting te geven aan en aan te sluiten bij recente maatschappelijke ontwikkelingen zijn in totaal 5 ambities benoemd waar de komende 3 jaar door De Kring aan gewerkt gaat worden. In willekeurige volgorde zijn dit:

- Plastic vrij
- Gasloos
- Podium als voorbeeld van verduurzaming
- Circulariteit (herbruikbaarheid producten en grondstoffen maximaliseren en waardevernietiging minimaliseren)
- Certificering (landelijk invoeren om duurzame uitstraling te onderstrepen)

Aan de slag

Het convenant GreenStages2020 is een project voor en door de culturele instellingen. Door het uitwisselen van praktijkvoorbeelden leren de organisaties van elkaar. Belangrijk onderdeel is de nulmeting bij de start van de deelname. Deze meting maakt duidelijk waar de individuele kansen liggen voor de deelnemer, op basis van de nulmeting wordt een actieplan opgesteld waarmee de organisatie intern aan de slag kan. Tijdens de collectieve bijeenkomsten worden ervaringen uitgewisseld, vorderingen besproken, gewerkt aan de gekozen ambitie en thema’s uitgediept.

Groeien

Niet alleen de deelnemers zijn ambitieus in hun doelstellingen, ook de initiatiefnemers zien kansen: ”In eerste aanleg wilden we één convenant voor heel Nederland organiseren. De reacties waren echter zo positief dat we halverwege het jaar hebben besloten op te schalen naar meerdere convenanten. In onze contacten kwam naar voren dat veel culturele instellingen graag met duurzaamheid aan de slag willen, maar niet goed weten waar ze moeten beginnen. Het convenant komt wat de deelnemers betreft precies op het goede moment,” aldus Frans Verouden, adviseur bij Stichting Green Stages.

Samenwerking

Het convenant GreenStages2020 is een initiatief van Stichting Green Stages in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF), Green Key Nederland, Fairtrade Nederland en EKO-Keurmerk horeca. Stichting Green Stages streeft naar een volledig duurzame cultuursector in 2030 die werkelijk maatschappelijke impact realiseert. Naast de realisatie van het convenant adviseert Green Stages overheden en festivalorganisatoren over het verduurzamen van hun festivals.

Er is genoeg over duurzaamheid gesproken. Aan de slag nu. Of zoals Aerd de Boode van Tivoli Vredenburg cruijffiaans verwoordde: “Je moet de aftrap nemen, anders begint de wedstrijd nooit.”

Meer berichten