Jaap de Vreugd. Foto: Henk Visscher.
Jaap de Vreugd. Foto: Henk Visscher. (Foto: Henk Visscher)

Studieavond: 'Israël een teken van hoop'

Op donderdag 15 november is er in Roosendaal een studieavond met ds. Jaap de Vreugd, spreker van Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt is: Israël een teken van hoop.

De bijeenkomst vindt plaats in de Levensschool, Benedendonk 1 in Roosendaal. De aanvang is om 20.00 uur, toegang is gratis.

Ha-Tiqwah, zo heet het volkslied van Israël: de hoop. Typerend voor de houding van het Joodse volk door de generaties heen is het woord hoop. In de lange geschiedenis van Israël is nooit de hoop op betere tijden, op een stralende toekomst uitgeblust.

Een hoop die ten diepste gevoed wordt door het geloof in de trouw van de Eeuwige en Zijn onwankelbare beloften. Dat geloof en die hoop hebben het volk van het verbond door de zwartste perioden van de geschiedenis heen geholpen.

Niet voor niets bezingt het volkslied het verlangen dat in duizenden jaren niet verloren is gegaan om als een vrij volk te leven in 'ons land, erets Tsion wierusjalaiim'. We zien het begin van de vervulling van dat verlangen in onze dagen. Maar niet alleen leeft Israël zelf van de hoop; het is ook een teken van hoop voor de wereld, juist als we zien op de vervulling van beloften en profetieën. Het is spannend om te zien hoe Gods Woorden werkelijkheid worden.

Ds. Jaap de Vreugd was als hervormd predikant werkzaam in de PKN. Hij is oud-voorzitter van Christenen voor Israël. Hij maakt deel uit van de redactie van Israël & de Kerk en publiceert geregeld in dit theologisch kwartaaltijdschrift.

Meer berichten