Foto: Oudenbosch Mannenkoor

Burgemeester Vonk reikt Gouden Speld uit aan jubilarissen

In twee prachtige M.G's werden vrijdag de twee jubilarissen van het Oudenbosch'Mannenkoor voorgereden bij zaal Fidei et Arti in Oudenbosch. Met applaus opgevangen door de koorleden en hun dames. Rien van Son en Wim van den Enden, de jubilerende koorleden maakten maar liefst het vijftig jaar lidmaatschap vol als koorlid.

Op jonge leeftijd van 23/24 jaar, 'traden zij toe' tot het koor, toen een gebruikelijke leeftijd. Echter als leden van het jeugdkoor en kerkkoor wilden zij ook graag in het Mannenkoor hun talenten verder ontplooien.

oudenbosch - Wim, 1e tenor, wierp zich op als tussenpersoon bij vele evenementen en het aantrekken van de gasten die de concerten mede opluisterden, bekende namen zijn Marco Bakker, Henk Poort en Ernst Daniël Smidt, die met een 20 man tellend orkest het 100 jarig bestaan opluisterden.

Rien, 2e tenor nam, na eerst secretaris te zijn geweest, in 1983 de voorzittershamer over van Jan Mollen, (oom van de huidige wethouder Jan Mollen), en dat deed hij met verve én vele lange jaren.

Ook de koorreizen in het verleden werden door Wim en Rien met veel succes georganiseerd. In de bezochte steden werden dan concerten gegeven die door hen daar werden voorbereid. De festiviteiten rondom het 60-, 75-, en 100 jarig bestaan werd mede door hun  bijzondere inzet een mooi succes voor het Oudenbosch' Mannenkoor.

Voor dit alles hebben het bestuur en de koorleden vrijdagavond jongstleden dan ook een feestelijke avond in elkaar gezet. Na ontvangst van familie en vrienden van de jubilarissen werd in de zaal onder het genot van koffie en gebak en na de toespraak van de voorzitter een bonte avond gehouden. Zangeres Nicole bracht nostalgische en Brabantse liedjes, Koorlid Pierre van Hal bracht een hilarisch "tonpraot" act ten tonele die menig lachsalvo ontlokte. Troubadour Cornelius eveneens koorlid, zong ,zichzelf begeleidend  op gitaar, liederen uit de tijd van 1983-1985, de tijd van Try, met  bekende songs uit die tijd.

Het hoogtepunt was wel de uitreiking van de Gouden Speld van het Oudenbosch'Mannenkoor. Begeleid met een mooie persoonlijke toespraak van Burgemeester Vonk, spelde zij de beide heren het zeer verdiende insigne op. Vanuit het koor ontvingen Wim en Rien nog een mooie pen met inscriptie en hun dames werden in de bloemetjes gezet.

Meer berichten