bloemenakker
bloemenakker (Foto: natuurwerkgroep)

Succesvol Flower Power jaar voor NatuurWerkgroep

Afgelopen seizoen was op vele fronten succesvol voor het Flower Powerproject. Veel zeldzame kruiden, toename van insecten, een grote opbrengst van de crowd-funding actie en zicht op nog meer akkers geven de vrijwilligers van de NatuurWerkgroep een goed gevoel.

De meeste akkers lieten kort maar krachtig een werkelijke bloemenzee zien. In totaal zijn er ruim 30.000 bloemen op de 18 akkers waargenomen. Boven de bijna 8,7 ha (bijna 13 voetbalvelden) was het een gezoem van bijen, vlinders en libellen. Van de 30.000 bloemen waren er ruim 6.800 akkerkruiden die vrijwel uit Brabant verdwenen waren. Het aandeel beschermde soorten was 16 procent en het aandeel rode lijstsoorten 67 procent.

Alle bee(s)tjes helpen

Van half mei t/m juni hield de NatuurWerkgroep een actie via crowdfundingvoornatuur.nl. Deze actie werd gevoerd om geld in te zamelen voor extra kruidenakkers. Hiermee krijgen nog meer insecten, vogels en kleine zoogdieren een kans in de Rucphense Bossen. De actie leverde 5.002 euro op, waarmee de NatuurWerkgroep een extra jaar vooruit kan. Dat het project goed is voor insecten blijkt uit het feit dat er dit jaar voor het eerst twee kwetsbare vlindersoorten op de akkers werden gespot. Het gaat om het bruin blauwtje op 9 akkers en de kleine parelmoervlinder op 1 akker.

Streekproducten

In de loop van het jaar werden de eerste streekproducten geïntroduceerd die op de braderie in Rucphen voor het eerst aan de man werden gebracht. Het gaat om een blond biertje en om kruidenhoning. De voorbereidingen voor een speciale kruidenkoek zijn in volle gang.

Meer berichten