Foto:

NVM Oudenbosch steunt uniek afstudeerproject

Het Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum in Oudenbosch werkt samen met Marjan van der Heijden bij het maken van een project hoe dieren en planten doorevalueren wanneer de mensheid is uitgestorven. Middels een crowdfunding wordt een bedrag verzameld om het project te realiseren.

oudenbosch - Hoe ziet de wereld er uit als de mens er niet meer is? Met die vraag brengt Marjan van der Heijden (student Master of Animation in Den Bosch (AKV St. Joost) voor haar afstudeerproject het ludieke idee in beeld hoe dieren en planten doorevalueren wanneer de mensheid is uitgestorven. Hiervoor kwam ze ondermeer naar het NVMO ter inspiratie.

Mensen zijn vaak bezig met de toekomst, maar staan zij er ook wel eens bij stil dat de toekomst ook zonder hun aanwezigheid kan zijn?

In haar afstudeerproject laat Marjan haar visie zien op een toekomst waarin de mensheid niet meer aanwezig is op aarde. Een toekomst waarbij de natuur doorgroeit en langzaam ons erfgoed overneemt. Hoe ziet deze toekomst er dan uit? En hoe zullen onze dierbare huisdieren zich aanpassen op deze nieuwe omgeving?

Voor dit project maakt Marjan een poster die door middel van een app een mogelijke toekomst laat zien. Het betreft het samenstellen van een Augmented Reality-poster (een techniek waarbij je met je telefoon onderdelen kunt scannen waardoor er dingen verschijnen op je scherm). Deze poster wordt uitgevoerd in de stijl van een oude schoolplaat. Op de poster is een omgeving afgebeeld van zo'n 100 - 500 jaar na de mens, dit betekent dat het menselijk erfgoed nog zichtbaar is, maar deels vergaan door de natuur. Te zien is hoe de natuur langzaam alles overneemt. In deze omgeving zijn dieren te vinden zoals wij deze kennen. Door deze dieren met je telefoon te scannen, verschijnt het dier met een tijdlijn op je telefoon. Door het verschuiven van de tijdlijn door de tijd zal het dier gaan transformeren.

Om dit project te realiseren is er een budget nodig. In juli begon Marjan een fondsenwerving, waarbij mensen een bedrag kunnen doneren om het project te realiseren. Inmiddels haalde zij 60 procent en het BKKC geeft een bijdrage voor de laatste 20%. De crowdfunding loopt nog tot zondag 5 augustus.

Mensen die doneren, krijgen afhankelijk van hun bijdrage, iets terug in de vorm van een reality-ansicht, -poster of vrijkaarten voor het Natuur Museum Brabant of het NVMO.

Meer info en doneren kan via de website.

Meer berichten