Bewoners wijk Kalsdonk op de informatieavond
Bewoners wijk Kalsdonk op de informatieavond (Foto: M. van der Heijden)

Bezwaar omwonenden voor distributieterrein neemt toe

Omwonenden van het voormalig Philipsterrein in de wijk Kalsdonk hebben moeite met de grootschalige plannen voor de bouw van een megadistributiecentrum op dit terrein en vrezen voor veel overlast.

Donderdagavond hebben een aantal buurtbewoners een informatieavond georganiseerd om omwonenden te informeren over de komst van het distributiecentrum en vooral de gevolgen van die plannen voor straten als de Zwaanhoefstraat en Bredaseweg.

Meer dan zestig bewoners luisterden met verbazing naar de informatie die werd gedeeld door buurtbewoner Tom Heijnen. Het kostte hem ruim drie weken en een aardig bedrag om alle documenten die behoren bij de vergunning van de gemeente te krijgen.

Die documenten bestaan onder andere uit een bouwplan, geluidsplan en verkeersplan, opgemaakt door de vergunningaanvrager Logistic Capital Partners.

De plannen beschrijven een distributie centrum van 100.000 vierkante meter. Dat is twee keer zo groot als de Primark. Er is een parkeerplaats voorzien van 1.200 parkeerplaatsen. Dat is voor de 2000 werknemers die hier 24/7 komen te werken in 3 shifts. LZV’s ofwel Lange Zware Vrachtwagens met een lengte van 25 meter zullen af en aan rijden. Het verkeersplan spreekt van 800 zogenaamde LZV bewegingen per dag. Een groot deel daarvan komt door de woonwijk. De Bredaseweg is immers de ontsluitingsweg voor verkeer vanuit het zuiden. In datzelfde verkeersplan worden een verhoging van 1.300 voertuigen naar 6.800 per dag voorzien.

Het geluidsplan dat LCP heeft ingeleverd en waarop de gemeente zijn vergunning heeft afgegeven is op z’n minst dubieus, vinden de omwonenden. Er zijn alleen gesimuleerde metingen verricht bij een klein aantal huizen die op het terrein kijken. Aan de geluidsoverlast van het verkeer door de wijk is voorbij gegaan.

Voor veel omwonenden kwam al deze informatie als een verrassing. De gemeente heeft bewoners van de ontsluitingswegen en omliggende straten niet ingelicht over deze gevolgen. Het bevreemd vooral de bewoners van de Bredaseweg dat deze informatie niet is gedeeld tijdens de informatie-uitwisseling tussen de gemeente en het bewonerscomité tijdens de reconstructie van de Bredaseweg afgelopen jaar. “We hebben er regelmatig om gevraagd”, zegt het bewonerscomité, “maar steeds kregen we te horen dat de plannen nog niet concreet waren”. De bewoners van de Bredaseweg zijn dan ook dankbaar voor de buurtbewoners die het initiatief hebben genomen hun buurt te informeren. “Hiermee krijgen we in ieder geval nog een kans bezwaar te maken, al is de tijd om dat te doen nog maar heel erg kort”. De gemeente geeft belanghebbenden tot 4 juli om bezwaar te maken.

Ondertussen hebben bewoners getracht een afspraak te maken met burgemeester Niederer om hun zorgen te delen. Maar ondanks herhaaldelijk aandringen heeft deze nog niet gereageerd.

Meer berichten