Foto: Mans de Jong

Zeldzame Sint Jansvlinders gespot

Sinds vorig jaar waren op de Natuurparel Jasperheide in Sint Willebrord Sint Jansvlinders ontdekt. Onlangs werden naast de met rode vlekken uitgedoste Sint Jansvlinders ook enkele vlinders met gele vlekken waargenomen. De met gele vlekken uitgedoste vlinders komen niet vaak voor.

Door Mans de Jong

Sint Jansvlinders zijn eigenlijk nachtvlinders die overdag actief zijn. Zo werden naast de vlinders op zich ook rupsen en poppen van de vlinders ontdekt. Na de paring leggen de vrouwtjes vlinders hun bevruchte eitjes op vooral rolklaver en andere klaversoorten. Eind april verpoppen de rupsen om vanaf half mei tot eind juni als volgroeide vlinder de cocons te verlaten.

Het voorkomen van deze Sint Jansvlinder is een van de vele kersen op de taart in de ontwikkeling van de Jasperheide tot een volwaardig onderdeel van een toekomstige Ecologische Verbindingszone.

Meer berichten