Logo gazetroosendaal.nl


André de Klerk (directeur Aleco), Ad van de Vrede (opbouwwerker WijZijn), Ad van Tilburg (voorzitter BSC).
André de Klerk (directeur Aleco), Ad van de Vrede (opbouwwerker WijZijn), Ad van Tilburg (voorzitter BSC). (Foto: WijZijn Roosendaal)

Wijkbijeenkomst sport en veiligheid

Op woensdag 4 juli vindt er een grote wijkbijeenkomst plaats over de wijk Langdonk met bewoners en diverse organisaties. Dit vindt plaats in het Talentencentrum ZuidWest Nederland op Sportpark Vierhoeven, inloop vanaf 19.00 uur, aanvang om 19.30 uur.

Er vindt een korte presentatie plaats over de wijk, waarna een viertal thema's aan bod zal komen: Ontmoeting, veiligheid, gezondheid en afval.

De drie kartrekkers voor deze bijeenkomst, Ad van Tilburg (BSC), André de Klerk (Aleco Sport Visions) en Ad van de Vrede (WijZijnRoosendaal), hebben elkaar gevonden in De Broedplaats in Langdonk. Alle drie willen met elkaar de wijk nog meer verbinden aan de diverse activiteiten op het Sportpark Vierhoeven.

Ad van Tilburg: "BSC stelt zich open voor ontmoetingen, activiteiten en initiatieven vanuit de wijk, op het gebied van sporten en bewegen (verbindende factor) maar ook op maatschappelijk gebied.

André de Klerk: "Aleco heeft met haar Talentencentrum veel te bieden voor haar buren in de wijk Langdonk. We willen graag dat bewoners uit de wijk een kijkje komen nemen bij ons mooie centrum. We zijn erg actief op sportief én op maatschappelijk terrein. Bijvoorbeeld met onze opvang voor jongeren die tussen wal en schip dreigen te vallen en onze directe relatie met het onderwijs".

Ad van de Vrede: "Met WijZijn willen we graag inspelen op wat er leeft in de wijk. We maken daarbij gebruik van de zogeheten Vitaliteitskaart Langdonk. Dat doen we o.a. in en vanuit De Broedplaats. Samen met wijkbewoners bekijken we of mensen bereid en in staat zijn om mee te werken en ondersteunen waar nodig. Er liggen allerlei kansen voor de wijk en die grijpen we samen met beide handen aan".

Iedereen die hart heeft voor Langdonk, zowel professioneel als bewoner, wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit evenement.

Aanmelden kan via email: ad.vandevrede@wijzijntraversegroep.nl.

reageer als eerste
Meer berichten
Shopbox