Kijk een paar dagen voorafgaand aan de bijeenkomst op www.fiksclub.nl welke reparateurs naar verwachting aanwezig zullen zijn.
Kijk een paar dagen voorafgaand aan de bijeenkomst op www.fiksclub.nl welke reparateurs naar verwachting aanwezig zullen zijn. (Foto: TTR)

TTR Fiksclub fikst het weer

De TTR Fiksclub komt op 19 mei weer bij elkaar, tussen 14.00 uur en 16.30 uur in het Huis van de Westrand, St. Lucasplein 3, Roosendaal. Inloop tot 16.00 uur. De laatste keer voor de zomerstop is op 16 juni.

TTR staat voor Transition Town Roosendaal, en de Fiksclub bestaat uit een aantal handige vrijwilligers met goed gereedschap, die eens per maand op een zaterdagmiddag bij elkaar komen om binnenlopende bezoekers gratis te helpen met het repareren van hun kapotte spullen. U kunt een paar dagen vooraf al op fiksclub.nl zien welke reparateurs naar verwachting aanwezig zijn.

Bij de Fiksclub kunt u zich ook inschrijven voor een gratis energiescan van uw huis met een warmtecamera, een ideaal apparaat om 'laaghangend fruit' op te sporen. De enige voorwaarde is dat men drie of vier huizen in dezelfde straat tegelijk onder handen kan nemen.

Waarom een Fiksclub? Die vraag wordt initiatiefnemer Sjaak Adriaanse vaak gesteld. "Repareren, in plaats van weggooien en vervangen, is een mooi voorbeeld van dingen lokaal samen doen en zo onze stad een beetje minder afhankelijk maken van de grillen van de wereldeconomie. Maar repareren is ook gewoon leuk, en vaak makkelijker dan je denkt", aldus Adriaanse.

De Fiksclub is een initiatief van Stichting Transition Town Roosendaal, een organisatie die bewust een veerkrachtige lokale gemeenschap ontwikkelt, met nadruk op samenredzaamheid en een drastische vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen.

Bent u zelf handig? Dan is de Fiksclub misschien iets voor u. Kom eens vrijblijvend kijken! Onkosten worden in overleg vergoed. Voor meer informatie: Sjaak Adriaanse, 0165-546557 of sjaakadriaanse@ziggo.nl.

Meer berichten