SSNB Roosendaal biedt workshop AVG

De nieuwe AVG: oftewel de Algemene Verordening Gegevensbescherming gaat in op 25 mei 2018. Deze AVG gaat een en ander veranderen voor o.a. overheden, bedrijfsleven en verenigingen. Door de AVG krijgen mensen meer privacyrechten. Organisaties moeten hun systemen, processen en interne organisatie op deze nieuwe rechten inrichten. SSNB geeft daarom op dinsdag 22 mei om 19.00 uur een informatiebijeenkomst voor (sport)verenigingen / cultuuraanbieders, Wijkhuizen etc., in de kantine van voetbalvereniging NSV Nispen, Heijbeeksestraat 1b in Nispen.

SSNB (Sportservice Noord-Brabant/Roosendaal beweegt) geeft uitvoering aan het sportbeleid binnen de gemeente Roosendaal. Een speerpunt is Verenigingsadvies voor (sport)verenigingen in de gemeente Roosendaal. Van belang is om alle (sport)verenigingen breed te kunnen informeren over actuele onderwerpen en thema's. Door middel van nieuwsbrieven voorziet SSNB alle verenigingen van de meest recente items en in sommige gevallen (zoals in dit geval) zal er een bijeenkomst plaats vinden om wat extra informatie toe te kunnen lichten.

Is uw vereniging AVG proof?

De AVG gaat een hoop veranderen voor de verenigingen. Het zal in elk geval zorgen voor: Een versterking en uitbreiding van privacyrechten; Meer bewustwording van de risico's die 'onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens' met zich meebrengt; Meer verplichtingen en verantwoordelijkheden voor instanties die persoonsgegevens opslaan of verwerken

Aan de slag

SSNB verzorgt het inhoudelijke programma tijdens deze bijeenkomst. Zij informeren alle verenigingen over de nieuwe AVG-wet en attendeert hen op de verplichtingen en de risico's. In deze bijeenkomst wordt er een eenvoudig stappenplan gepresenteerd. Met dit online stappenplan kan elke vereniging vervolgens zelf aan de slag gaan om de nieuwe AVG-wetgeving te implementeren. Na het afronden van deze stappen is de vereniging AVG Proof en ontvangt men een certificaat van de Stichting AVG.

Aanmelden

In verband met de voorbereidingen van deze informatiebijeenkomst, dient u zich vooraf aan te melden middels een mail naar roosendaal@ssnb.nl met daarbij vermeld: de naam van de vereniging, aantal aanwezigen namens de vereniging en uw emailadres.

Meer berichten