Logo gazetroosendaal.nl


40ste Beroepenervaringavond voor scholieren

Dit jaar organiseert Rotaryclub Roosendaal voor de veertigste keer een Beroepenervaringavond. Op deze bijeenkomst krijgen leerlingen van het middelbaar onderwijs informatie over beroepen waarvoor ze belangstelling hebben. Deze informatie wordt verzorgd door mensen die in de praktijk werkzaam zijn in deze beroepen.

Meer dan 800 derdejaars leerlingen van vmbo-tl, vierdejaars havisten en vwo'ers komen op 14 maart naar het Gertrudis College om van de praktijkverhalen van meer dan honderd professionals te leren. De informatie wordt in kleine groepen gegeven, zodat er volop gelegenheid is voor het stellen van vragen en het aangaan van een dialoog.

Omdat het de veertigste editie is van deze succesvolle activiteit van Rotaryclub Roosendaal, is een korte film gemaakt over de geschiedenis van de Beroepenervaringavond. In de afgelopen vier decennia zijn in totaal tienduizenden leerlingen en duizenden informanten op uitnodiging van Rotary naar een van de Roosendaalse middelbare scholen gekomen voor de voorlichtingsbijeenkomsten.

Dit jaar geven leerlingen ook aan belangstelling te hebben voor het beroep van vlogger: voor het eerst is zo'n professional aanwezig op de Beroepenervaringavond. Zowel leerlingen als schooldecanen roemen de aanpak, omdat de overgedragen informatie een daadwerkelijke inkijk biedt in de aard van een beroep. Dit in tegenstelling tot de open dagen die door instellingen van vervolgonderwijs worden verzorgd. Die zijn er vaak op gericht om zoveel mogelijk studenten voor een studie te interesseren en geven dientengevolge vaak een tamelijk kritiekloos beeld van de toekomstige beroepspraktijk.

reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox