Foto: Jong Roosendaal

Nieuwe voorzitter Jongerenraad Roosendaal

Zondag 25 februari vond de jaarlijkse bestuursverkiezing van de Jongerenraad Roosendaal plaats. Daarbij is er door de leden een nieuw bestuur gekozen. Eerder heeft Menno Nefs aangegeven zijn voorzitterschap neer te leggen. Hij geeft de voorzittershamer door aan voormalig secretaris Björn Rommens. Verder zijn Sebastiaan Wagemakers en Justin Valkenburg benoemd tot respectievelijk secretaris en penningmeester. Simone Arnold en Dusty Hermans blijven actief binnen het bestuur als vicevoorzitter en algemeen bestuurslid. 

Menno Nefs is vijf jaar bestuurslid geweest bij de Jongerenraad, waarvan vier jaar als voorzitter. Hij heeft besloten zich niet beschikbaar te stellen voor een nieuwe termijn, om een nieuw gezicht de kans te geven aan het hoofd te staan van dé belangenbehartigersorganisatie van de jongeren in Roosendaal. Nefs: "Met een lach en een traan neem ik afscheid als voorzitter van deze fantastische organisatie. Terugkijkend op vijf jaar bestuur kan ik zeggen dat de jongerenraad in zijn 6-jarig bestaan ontzettend is gegroeid en intussen diepgeworteld is binnen het Roosendaalse. We hebben als organisatie het onderwerp jongeren op de kaart gezet en stappen gemaakt om het leefklimaat voor de jongeren fors te verbeteren. Ik heb mooie dingen mogen doen voor onze stad, het was een ontzettend grote eer om deze functie te mogen vervullen. Sinds de aankondiging van mijn afscheid gisteren ben ik nog een beetje beduusd van alle overweldigende hartverwarmende dankberichtjes van de vele voor mij bekende en onbekende oud- en jongeren. Alle honderden uren vrijwilligerswerk zijn het alleen al daarom meer dan waard geweest! Ik wil het nieuwe bestuur enorm veel succes wensen het komende jaar!" 

Het komende jaar wordt voor het nieuwe bestuur en de jongerenraad een uitdagend jaar. "De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur, de evaluatie van de woonagenda en de komst van Avans staat voor de deur. Allemaal dingen waar wij een steentje aan kunnen bijdragen! Kijkende ook naar de uitkomsten van de nieuwe gemeenteraad en college van Burgemeester en Wethouders zullen wij ook weer onze adviezen moeten laten doorklinken. Daar kijken we met veel plezier naar uit!", aldus de nieuwe voorzitter Bjorn Rommens.  
 
Ook in het nieuwe jaar zoekt de jongerenraad naar uitbreiding van haar leden. Nieuwe leden en geïnteresseerden zijn natuurlijk altijd van harte welkom om een vergadering bij te wonen.

Meer berichten
Shopbox