Jan Peter Balkenende diende jaren geleden, als raadslid van Amstelveen, de befaamde 'krokettenmotie' in. Hierin werd gepleit dat raadsleden recht hebben op een kroket als de raadsvergadering tot na 23.00 uur duurt.
Jan Peter Balkenende diende jaren geleden, als raadslid van Amstelveen, de befaamde 'krokettenmotie' in. Hierin werd gepleit dat raadsleden recht hebben op een kroket als de raadsvergadering tot na 23.00 uur duurt. (Foto: Landelijk)

De grootste hobby van de gemeente

Wethouders en raadsleden zijn echte vergadertijgers. Handig dus om wat dieper in te gaan op dit fenomeen. Raadsvergaderingenen, commissievergaderingen en niet te vergeten de inspraak- en presentatieavonden. Wethouders en raadsleden babbelen heel wat af. Waar gaat het over tijdens een vergadering, waar vindt dat plaats en hoe gaat dat in zijn werk?

Raadsleden vergaderen doorgaans één keer per maand. Dit gebeurt op het gemeentehuis in de zogenoemde raadszaal. De vergadering wordt geopend door de burgemeester, hij is de voorzitter. De agendapunten worden benoemd en daarna brandt het los. Of toch niet?

De man met de hamer

Tijdens de vergadering zijn er zogenoemde hamerstukken en bespreekstukken. Een hamerstuk is een vergaderpunt waarvan vastgesteld is dat het zonder discussie of stemming wordt goedgekeurd. De voorzitter kan dit punt dan direct afhameren. Dan mag hij lekker ceremonieel met zijn hamer op de tafel slaan.

Een bespreekstuk is wat dat betreft een stuk spannender. Dit zijn de vergaderpunten waarover de raad discussie voert. Gewapend met de informatie die de commissies leveren, probeert iedere partij in de raad zijn gelijk te halen. Op een politiek correcte manier natuurlijk.

Commissies zorgen er dus voor dat de gemeenteraad en het college van b en w van informatie worden voorzien. Deze projectgroepen buigen zich over een specifiek onderdeel van het beleid. In een latere aflevering gaan we hier verder op in. Commissies zijn gericht op het uitpluizen van een onderwerp. Commissievergaderingen gaan over de inhoud van een specifiek beleidsgebied. Zij nemen in hun vergaderingen dus geen beslissingen, wat wel gebeurt in de raadsvergaderingen.

Spreekrecht

De gemeenteraad is er voor en namens de burgers. Maar waar blijft dan de inbreng van 'het gewone volk', hoor ik je denken. Inwoners, bedrijven en organisaties kunnen spreektijd krijgen tijdens het inspraakuur van de gemeenteraad. Maandelijks is er een avond waarop iedereen zijn mening over een onderwerp aan de raad kan geven. Wanneer je hier gebruik van wil maken, moet je dat van te voren wel even kenbaar maken bij de griffier.

Komt dat zien

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar, behalve als het om persoonlijke aangelegenheden gaat, of als de meerderheid van de gemeenteraad beslist dat informatie binnen de muren moet blijven. Ook de verslagen van de toegankelijke raadsvergaderingen zijn openbaar. Het college van b en w vergadert eens per week, altijd achter gesloten deuren. De lijst met besluiten die zij maken, is wel te lezen.

Vreemde voorstellen

De combinatie van het late tijdstip en de lange duur van vergaderingen, kan wel eens leiden tot vreemde voorstellen. Zo diende Jan Peter Balkenende jaren geleden, toen nog als raadslid van Amstelveen, de befaamde 'krokettenmotie' in. Hierin werd gepleit dat raadsleden recht hebben op een kroket als de raadsvergadering tot na 23.00 uur duurt. De motie was bedoeld als een grap, maar omdat de meerderheid van de raad ermee instemde, is de motie tot op de dag van vandaag nog steeds van kracht.

Lees verder in de Gazet Roosendaal van deze week.

Meer berichten
Shopbox