Het college van burgemeester en wethouders: V.l.n.r.: Saskia Schenk, Cees Lok, Hans Verbraak, Toine Theunis, Gemeentesecretaris Ruud Kleijnen, Burgemeester Jacques Niederer en Corné van Poppel.
Het college van burgemeester en wethouders: V.l.n.r.: Saskia Schenk, Cees Lok, Hans Verbraak, Toine Theunis, Gemeentesecretaris Ruud Kleijnen, Burgemeester Jacques Niederer en Corné van Poppel.

Vergadertijgers met een missie (afl. 3)

In de vorige aflevering werd duidelijk waar raadsleden zich mee bezighouden. Zij vormen samen met het college van burgemeester & wethouders het gemeentebestuur. Deze week: wat doen wethouders eigenlijk? Wethouder zijn is een fulltime of parttime baan. Maar wat doen ze? Pluizen ze wetboeken uit? Saai! Om een beeld te krijgen van wat een wethouder doet, spraken we met twee oud-wethouders.

Eindeloos vergaderen

Het leven van een wethouder bestaat veel uit vergaderen. Gewoon overdag, maar ook vaak in de avonduren. Het aantal besprekingen lijkt eindeloos. De wethouders vergaderen met elkaar en de burgemeester. Samen vormen ze het 'college'. Daarover in een latere aflevering meer.

Oud-wethouder: "Veel inwoners denken dat het er scherp aan toe gaat in de gemeenteraad. Maar in de krant staan alleen de punten die nog niet unaniem besloten zijn en ter discussie staan. Zo ontstaat het beeld van 'bakkeleien in de raad'. In werkelijkheid is de sfeer er juist een van goede verstandhouding. Iedereen respecteert elkaar en elkaars standpunten."

Wanneer het nodig is, informeren burgemeester en wethouders de gemeenteraad over de stand van zaken. De raadsleden controleren of de wethouders hun taken goed uitvoeren. Na de gemeenteraadsverkiezingen ontstaat een nieuwe samenstelling van de gemeenteraad. Die nieuwe raad benoemt de wethouders. Zo ontstaat er ook een nieuw college. Politieke partijen stellen kandidaten voor de functie van wethouder voor. Oud-wethouder: "Je hoeft niet gestudeerd te hebben om wethouder te worden. Wel is het verstandig om eerst ervaring op te doen als raadslid."

Portefeuille

Elke wethouder krijgt taakgebieden en budgetten toegewezen waar hij of zij verantwoordelijk voor is. Deze taakgebieden en budgetten samen wordt een 'portefeuille' genoemd. De wethouder houdt zich goed op de hoogte van de ontwikkelingen in zijn portefeuille. In Roosendaal hebben we de volgende wethouders:

Toine Theunis - Roosendaalse Lijst, portefeuille: Ruimtelijke ordening, Wonen, Duurzaamheid en milieu, Sport, Financiën, Subsidieverlening.

Hans Verbraak - CDA, portefeuille: Economie, Recreatie en toerisme, Arbeidsmarkt/participatie, Onderwijs, Cultuur.

Corné van Poppel - SP, portefeuille: Jeugd, Volksgezondheid, Welzijn, Zorg, Decentralisaties.

Cees Lok - VVD, portefeuille: Binnenstad, Bereikbaarheid en mobiliteit, Vergunningen, Personeel en Organisatie, Regionale bedrijfsvoering/-dienstverlening.

Saskia Schenk-Dekkers - Roosendaalse lijst, portefeuille: Vitale wijken en dorpen, Beheer openbare ruimte.

Meer berichten