Logo gazetroosendaal.nl


Ceciliafeest voor koren is een traditie van blijvende waarde

Op 22 november wordt het feest van Cecilia officieel gevierd. Cecilia: patrones van de muzikanten. Diverse koren en harmonieën dragen tot op de dag van vandaag de naam Cecilia. Jaarlijks wordt er, door met name de koren, op feestelijke wijze stilgestaan bij de viering van deze patrones. Zo ook al decennia lang door het Moeder Godskoor van de gelijknamige kerk aan de Pres. Kennedylaan in Roosendaal.

Vrijdag 24 november was het weer zover dat de koorleden door een speciaal hiervoor benoemd comité, een feestelijke avond werd aangeboden. Tijdens deze avond werden de koorleden die dit jaar een jubileum vierden speciaal in het zonnetje gezet. Huldiging 40 jaar kerkkoorzanger(es) Twee jubilarissen vierden het feit dat ze veertig jaar lid zijn van het Moeder Godskoor en van de Nederlandse Gregoriusvereniging. De voorzitter van het koor Jacqueline Chamuleau memoriseerden de jarenlange inzet van de sopraan Cobie de Ruijter en de tenor Piet van der Hoeven. Twee hele trouwe leden die naast het muzikaal mee opluisteren van de vieringen in de kerk ook hun steentje al jarenlang weten bij te dragen bij de overige activiteiten die door het koor worden verzorgd. Daarbij werden o.a. gememoriseerd de hand- en spandiensten bij de Tweedehandsmarkten van het koor en de concerten van buitenlandse gastkoren . Activiteiten waarbij het welslagen niet zou kunnen zonder de hulp van de leden.

Als dank voor deze veertig jaar werd hen door Pastor Piet Swinne de insigne van de Gregoriusvereniging opgespeld en ontvingen zij de daarbij behorende oorkonde . Vrij uniek : 70 jaar kerkzanger Als laatste werd het oudste koorlid Anton Post in het zonnetje gezet. Deze tenor presteert het om maar liefst 70 jaar lid te zijn van de Gregoriusvereniging. Voordat hij in Roosendaal kwam wonen had hij zich 39 jaar ingezet bij andere kerkkoren. Eenmaal woonachtig in de Kroeven sloot hij zich snel aan bij het Moeder Godskoor waar hij nu 41 jaar lid is. Dit bij elkaar opgeteld betekent het bijzonder aantal jaren van 70. Voor dit vrij uniek aantal jaren actief koor lid zijn, heeft de Gregoriusvereniging een zogenaamde jaarinsigne met het jaartal 70.

Het moeten honderden repetities en kerkdiensten zijn waar Anton Post zijn medewerking tot op de dag van vandaag aan heeft gegeven. Daarnaast is hij jarenlang de penningmeester van het koor geweest. Op Anton kon altijd een beroep worden gedaan. Gezien zijn hoge leeftijd moet hij zich nu beperken tot de repetities en kerkdiensten. Zolang hij hier zijn bijdrage aan kan leveren zal hij dit zeker blijven doen. Een heel mooi voorbeeld hoe men ondanks het klimmen der jaren zijn zangstem toch kan blijven gebruiken. De wekelijkse repetities voor Anton betekenen het ontmoeten van bekenden, genieten van de muziek en nog altijd een bijdrage kunnen leveren aan de kerk. Een mooi voorbeeld voor velen.

Na dit feestelijk intermezzo werd de viering van het Ceciliafeest voortgezet en bleek bij het zien van de klok toen iedereen huiswaarts keerde , dat gezelligheid inderdaad geen tijd kent. Het koor bereidt zich voor op de vieringen met Kerstmis. Het luistert de vieringen op in de Moeder Godskerk op Kerstavond om 20.00 uur en eerste Kerstdag 11.00 uur. Tot slot de dienst op zondag 31 december om 11.00 uur waarmee dit bijzonder jubileumjaar van 50 jaar Moeder Godskerk (muzikaal) wordt afgesloten.

Meer berichten
Shopbox