Logo gazetroosendaal.nl


Gezocht: bestuursleden (M/V) voor stichting in Wouw

Cluzona is bezig met het oprichten van een stichting waarin alle maatschappelijke activiteiten worden ondergebracht. Deze activiteiten zullen echter verder reiken dan enkel Cluzona. De op te richten stichting gaat zich o.a. toeleggen op een drietal hoofzaken zoals het initiëren, ondersteunen en coördineren van activiteiten die bijdragen aan het verbeteren van het welzijn, de persoonlijke ontwikkeling en de gezondheid van de inwoners van Wouw. Als tweede maatschappelijke activering en participatie en tot slot het omturnen van sportpark De Doelen in Wouw tot een multifunctioneel park voor en door inwoners/bedrijven/maatschappelijke organisaties.

De stichting zal bestaan uit drie bestuursleden en een manager. De manager zal alle strategische, beleidsmatige en uitvoerende werkzaamheden voor zijn rekening nemen. De bestuursleden hebben een toezichthoudende en representatieve rol. Vier maal per jaar wordt er vergaderd en daarnaast zal een enkele keer een representatieve taak vervuld worden.

Kandidaat bestuursleden hoeven geen binding met Cluzona te hebben. Iedereen die een binding heeft met Wouw, een brede maatschappelijke interesse en een functioneel (politiek/bestuurlijk/ondernemers) netwerk en daarnaast het juiste evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand kan tonen wordt van harte uitgenodigd te reageren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze verenigingsmanager Gert de Jonge, verenigingsmanager@cluzona.nl of 06-42394204.

reageer als eerste
Meer berichten
Shopbox