Logo gazetroosendaal.nl


Flower Power project nu ook in Roosendaal

De vrijwilligers van de NatuurWerkgroep Rucphen trotseerden afgelopen vrijdag de eerste vrieskou om de kruidenakker van Brabant Water op de hoek Nispenseweg-Vierhoevenstraat in te zaaien met zeer zeldzame akkerkruiden.

Het project van de NatuurWerkgroep, dat grotendeels door de provincie Noord Brabant wordt gefinancierd, heeft meerdere doelen. Ten eerste het terugbrengen van zeldzame akkerkruiden die in Nederland grotendeels zijn verdwenen. Daarnaast trekken de bloemen insecten aan die weer vogels aantrekken. Het graan dat in de winter blijft staan is bovendien voedsel voor kleine zoogdieren en vogels. Zodoende wordt het aantal dieren en planten flink uitgebreid. Zeker als het project in 2019 het doel van 16,5 ha (25 voetbalvelden) haalt.

Eerst is de akker gefreesd en geploegd. Daarna enige weken geleden ingezaaid met wintergerst en een basismengsel met akkerbloemen, zoals korenbloemen en klaprozen. Nu de zeldzame akkerkruiden door het slechte weer laat zijn verzameld door projectpartner Natuurbalans, worden deze kruiden pas nu ingezaaid. Volgens Peter Verbeek van Natuurbalans is het laat inzaaien geen probleem omdat ze eerst vermengd worden met de grond van de akker. ‘Het zand blijft tijdens het zaad strooien aan de zaadjes kleven en levert zo een goede kiemkans voor de zaadjes op. Vorig jaar is dat bij de andere akkers ook goed gelukt.’

Om de 16,5 ha te halen zijn nog meerdere akkers nodig. Heeft u in of rond de Rucphense Bossen nog een grasland of akker en vindt u dit een nuttig project? Neem dan contact op met coördinator Harrie Tak (Tel.: 06-48102613 of email: deblik.tak@gmail.com).

Meer berichten
Shopbox