RAC: Ode aan Leo de ezel

Vanuit de Douane en de Belastingdienst is er in 1950 in Roosendaal een speciale carnavalsvereniging opgericht: RAC, de Rijks Ambtenaren Carnavalsvereniging. In die tijd besloten een aantal ambtenaren om met carnaval alle mensen die in het ziekenhuis lagen, een fruitdoosje te brengen.

Nu, meer dan 67 jaar later, is het sociale carnaval een beetje groter gegroeid. Jaarlijks worden er zo'n 1800 fruitdoosjes en manden gevuld met fruit, snoep en gadgets voor mensen in Roosendaalse bejaardentehuizen, verpleeghuizen en in het ziekenhuis. Daarnaast wordt er in tien tehuizen (ook tehuizen voor gehandicapten) een carnavalsochtend, -middag of -avond verzorgd. Compleet met zeulbands en ludiek orkest en aangevuld met gezellige Tullepetaonen.

Mensen die in verpleeghuizen zitten, bijvoorbeeld na een herseninfarct, waar geen emotie meer op het gezicht te lezen is, zitten zachtjes mee te deinen of met een voet of hand op de maat van de muziek mee te tikken. De glimlach van oor tot oor bij een oud besje, als ze Leo aaide, of het kraaien van een autistisch kind als ze op Leo's rug mocht zitten. Dat is onbetaalbaar.

Rac probeert deze mensen weer een paar uur plezier te geven. En dat ze daar in slagen, blijkt ieder jaar weer uit de vele kaarten en brieven die zij ontvangen van de bewoners en patiënten of van hun familie. Vele sponsoren en donateurs gingen ervoor in 2017. Door hun hulp en giften zijn al heel veel zieken, bejaarden en gehandicapten blij gemaakt met een door de vele vrijwilligers gemaakt en goed gevuld fruitdoosje of mand. RAC hoopt met het carnaval in 2018 ook weer een beroep op u te mogen doen.

Leo, de ezel van RAC is helaas in 2015 overleden op een hele hoge leeftijd. Hij is onvervangbaar. En omdat Leo bij de vereniging als Racboer in het hart zit is besloten om hem te eren met een mooi beeldje, gemaakt door Ineke Hello en Toon Verbraak. Om het sociale aspect te benadrukken is het mooie van dit beeldje dat er een samenwerking is met woonvorm Sterrebos en hun creatieve team. Het beeldje is verkrijgbaar sinds 11 november en kost 11 euro of, als u RAC extra wil steunen, een hogere donatie. Mail naar averst@kpnmail.nl en u krijgt dan automatisch een bestelbevestiging.

Meer berichten
Shopbox