Met het project Maatschappelijke Vraagstukken Roosendaalse Sportverenigingen worden verbindingen gelegd tussen professionele organisaties en sportverenigingen.
Met het project Maatschappelijke Vraagstukken Roosendaalse Sportverenigingen worden verbindingen gelegd tussen professionele organisaties en sportverenigingen.

Sport vergroot maatschappelijke participatie

Stichting de Roosendaalse Uitdaging legt in hun project Maatschappelijke Vraagstukken Roosendaalse Sportverenigingen de verbinding tussen een vijftal Roosendaalse sportverenigingen en professionele organisaties (o.a. Don Bosco/Just, MEE West-Brabant en WijZijn Traverse). Doel hiervan is het tot stand brengen van een integrale samenwerking.

Hierdoor krijgen kwetsbare burgers meer kansen om mee te doen in de samenleving. Sportverenigingen zijn plekken waar kwetsbare burgers – met de juiste begeleiding – op een laagdrempelige wijze kunnen participeren in de samenleving en in contact komen met anderen. De invloed van sport reikt verder dan het sportveld. Sport spreekt aan, geeft energie en het legt nadruk op mogelijkheden in plaats van problemen. In de sport leren kinderen, jongeren en volwassenen samen te werken, rekening te houden met elkaar, door te zetten en zich aan regels te houden. De combinatie met het grote bereik (circa driekwart van de jeugd in Roosendaal is lid van een sportvereniging) maakt dat vooral de georganiseerde verenigingssport grote invloed heeft op het opvoeden en opgroeien van (kwetsbare) kinderen en jongeren.

Sportverenigingen zijn zoekende naar verdere invulling van hun maatschappelijke rol en hebben behoefte aan ondersteuning. Voor veel verenigingen is het aanbieden van de eigen sport al een hele uitdaging. Als de invulling van wedstrijden en competities is geregeld, moet men ook nog denken aan bijvoorbeeld sponsoring, het werven van nieuwe leden, vrijwilligersbeleid en accommodatie beheer. De laatste vier punten zijn vaak lastiger om vorm te geven.

Professionele organisaties zijn ermee eens dat de samenwerking met sportverenigingen ervoor zorgt dat de behandeltrajecten veel doelmatiger, effectiever en efficiënter zijn. Echter is het voor hen moeilijk om in contact te komen met sportverenigingen. De cultuur en werkwijzen van deze partijen verschillen erg van elkaar. Stichting de Roosendaalse Uitdaging zet haar kennis en netwerk in om die verbindingen te realiseren. Hierbij zijn de lijnen kort, want sportverenigingen en professionele organisaties worden doelgericht aan elkaar gekoppeld. Dat maakt dat zij niet zelf op zoek hoeven en daarmee besparen ze tijd en vergroten we samen de participatie van kwetsbare burgers. Dit alles voor een vitaler en socialer Roosendaal.

Meer berichten
Shopbox