Logo gazetroosendaal.nl


390 vermakelijke limericks over de liefde

Verliefdheid en liefde, wie boeit het niet?! En wat we maar al te graag horen: “Ik heb je lief" of "Ik hou van jou". En dan terugzeggend: “ik ook van jou”. Woorden behorend bij de roze bril van de vergankelijke verliefdheid en de meer heldere blik van de opvolgende liefde.

Dit als een traject van SAMEN, van duurzaamheid, op basis van respect en vertrouwen. Met 390 vermakelijke limericks typeert auteur Ad Christianen in zijn zevende bundel ‘SAMEN’ de theorie en praktijk van de onderlinge liefde, bezien vanuit het oogpunt van zowel de man als de vrouw. Creatief, direct en indirect, waaronder de dagelijkse maaltijd. Want de liefde van de man gaat nu eenmaal door de maag. Waar de vrouw zich eerder voldaan voelt met knuffels, lieve woorden en romantische attenties. Het kon niet uitblijven dat hij ook aan dit thema aandacht zou besteden.

Interpersoonlijke liefde is van alle tijden en wereldwijd. En wee degene die hiermee gezegend is. Die mag zich met recht gelukkig prijzen. Wat niet is weggelegd voor hen die een niet aflatende verliefdheid nastreven. Verdriet en ellende op dit gebied is er helaas veel te veel. Miscommunicatie, gebrek aan assertiviteit en het gebrek aan een match zijn hier grotendeels debet aan. De auteur bespaart u de trieste en ellendige kant van het geheel. De bundel confronteert u op een aangename wijze met herkenbare zaken en brengt u ontegenzeggelijk aan het lachen. Een originele en vermakelijke bundel voor jong en oud, verkrijgbaar via boekscout.nl en de reguliere boekhandel.

Reageer als eerste
Meer berichten