Logo gazetroosendaal.nl


Akkerkruiden zorgen voor goede Flower Power start

De eerste resultaten van het Flower Power project van de NatuurWerkgroep zijn volgens deskundige Peter Verbeek van Natuurbalans Divergens positief. De inventarisaties op de veertien akkers die zijn ingezaaid met akkerkruiden leveren grote aantallen van circa twintig verschillende zeldzame en beschermde akkerkruiden op. Daarnaast staan er veel algemene bloemen zoals de klaproos en de korenbloem.

RUCPHEN - Er zijn de nodige verschillen tussen akkers onderling. Een aantal doen het uitstekend. De akkers die het minder hebben gedaan, hebben wellicht last gehad van de droogte of van een minder geschikte bodemsamenstelling. Onderzoeken door Udo Prins van het Louis Bolk Instituut en door studenten van de Hogere Agrarische School uit Den Bosch moeten hierin verbetering brengen.

Qua planten is het akkerviltkruid een positieve verrassing. Deze plant werd geacht uit Nederland verdwenen te zijn, maar komt op drie akkers voor. Er zijn 21 soorten van de Rode lijst voor planten aangetroffen, waarvan er 9 de beschermde status hebben.

Projectcoördinator Harrie Tak van de NatuurWerkgroep is optimistisch. ‘De oppervlakte aan kruidenakkers ligt op schema en het aantal aangetroffen akkerkruiden valt alleszins mee. Daar er sprake is van een leerproces van vier jaar kunnen de resultaten alleen maar beter worden.’ Voor dit najaar staan een aantal nieuwe akkers op het programma, terwijl er contacten met potentiële deelnemers zijn. De totale oppervlakte van 16,5 ha (ruim 25 voetbalvelden) ligt daarmee in het verschiet. De provincie Noord Brabant krijgt daarmee waar voor haar subsidiegeld.

Voor meer informatie over het project en de ligging van de akkers kunt u terecht op de website.

Reageer als eerste
Meer berichten